Informacja p.o. Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o kwocie wnioskowanej pomocy, na podstawie wniosków o przyznanie pomocy dla kół gospodyń wiejskich, złożonych do ARiMR w terminie od 7 maja do 30 września 2019 r.  -  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Strona główna serwisu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Informacja p.o. Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o kwocie wnioskowanej pomocy, na podstawie wniosków o przyznanie pomocy dla kół gospodyń wiejskich, złożonych do ARiMR w terminie od 7 maja do 30 września 2019 r.

Zgodnie z postanowieniami art. 36a ust. 3 ustawy z dnia 9 listopada 2018 roku o kołach gospodyń wiejskich (Dz.U. z 2018 r. poz. 2212 z późn. zm.), Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje, że według stanu na dzień 30 września 2019 roku w Biurach Powiatowych ARiMR zostały złożone wnioski o przyznanie pomocy dla kół gospodyń wiejskich na łączną kwotę 24 791 000,00 zł (słownie złotych: dwadzieścia cztery miliony siedemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy).

Szczegółowe warunki i zasady udzielania pomocy dla kół gospodyń wiejskich są dostępne
w zakładce „Krajowy Rejestr Kół Gospodyń Wiejskich” - otwórz

Data wprowadzenia: 09.10.2019
Data ostatniej modyfikacji: 09.10.2019 13:39