Harmonogram 2019 - planowane nabory wniosków w ramach PROW 2014-2020

PROW 2014 - 2020

Zapraszamy do zapoznania się z zatwierdzonym przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi harmonogramem planowanych do ogłoszenia lub przeprowadzenia w 2019 r. naborów wniosków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. Podane terminy mogą ulec zmianie. 

Aktualny harmonogram - otwórz

Data wprowadzenia: 09.01.2019
Data ostatniej modyfikacji: 09.01.2019 17:38