Dolnośląskie: Szkolenie dla Kół Gospodyń Wiejskich

Szkolenie dla Kół Gospodyń Wiejskich

Szkolenie dla Kół Gospodyń Wiejskich

W listopadzie 2018r. weszła w życie ustawa o kołach gospodyń wiejskich, która umożliwia prowadzenie działalności zarobkowej oraz występowanie o dotacje kobiecym organizacjom działającym na wsi. W związku z nowymi możliwościami, wiele pań wyraziło chęć udziału w szkoleniach dotyczących pozyskiwania środków z funduszy europejskich. Środki te mogą zostać wykorzystane na realizację celów statutowych danego koła. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców regionu, 2 kwietnia br. Biuro Powiatowe ARiMR w Jeleniej Górze zorganizowało spotkanie, na które zaproszeni zostali w roli prelegentów przedstawiciele działających w powiecie lokalnych grup działania oraz Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich. Na spotkaniu przedstawiono programy, z których można ubiegać się o przyznanie pomocy.

Data wprowadzenia: 10.04.2019
Data ostatniej modyfikacji: 10.04.2019 19:05