Dariusz Golec powołany na stanowisko pełniącego obowiązki Prezesa ARiMR

Minister Krzysztof Jurgiel wręcza akt powierzenia obowiązków prezesa ARiMR Dariuszowi Golcowi

Minister Krzysztof Jurgiel wręcza akt powierzenia obowiązków prezesa ARiMR Dariuszowi Golcowi

Dariusz Golec pełni obowiązki prezesa ARiMR od 2 marca

Dariusz Golec pełni obowiązki prezesa ARiMR od 2 marca

Z dniem 2 marca 2017 roku, Premier Beata Szydło powierzyła pełnienie obowiązków prezesa ARiMR Dariuszowi Golcowi.

Nowy prezes ARiMR otrzymał akt powołania z rąk Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Krzysztofa Jurgiela.

Dariusz Golec jest absolwentem Politechniki Warszawskiej, Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej. W 2008 roku uzyskał certyfikat MBA IT.

Zarządzał i koordynował projekty dla firm takich jak Polkomtel S.A., GG Network S.A. czy Poczta Polska S.A. Opracowywał strategię rozwoju produktów mobilnych dla wszystkich sieci telekomunikacji mobilnej, wdrażał programy zarządzania procesowego. Kierował projektami budowania infrastruktury telekomunikacyjnej, zarządzał procesami przetargowymi, integracji i wdrożenia oraz projektami realizowanymi w metodyce Prince2. Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu zespołem.

Od 2016 roku prezes Dariusz Golec nadzoruje Departament Informatyki ARiMR, gdzie wdraża nowe systemy informatyczne, a także organizował i koordynował powstanie Wydziału Tworzenia Oprogramowania Departamentu Informatyki w Lublinie.

Oprócz Departamentu Informatyki, prezes Golec nadzorował Departament Baz Referencyjnych i Kontroli Terenowych oraz Departament Pomocy Technicznej w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Data wprowadzenia: 02.03.2017
Data ostatniej modyfikacji: 17.03.2017 13:48