ARiMR współrealizuje projekt twinnigowy w Azerbejdżanie

Wystąpienie strony polskiej, Dawid Ciupak - Naczelnik Wydziału Współpracy Międzynarodowej i Projektów Europejskich w Departamencie Analiz i Sprawozdawczości ARiMR

Wystąpienie strony polskiej, Dawid Ciupak - Naczelnik Wydziału Współpracy Międzynarodowej i Projektów Europejskich w Departamencie Analiz i Sprawozdawczości ARiMR

Uczestnicy spotkania

Uczestnicy spotkania

Spotkanie w Ambasadzie Rzeczypospolitej w Baku. Od lewej: Tomasz Nowakowski - Zastępca Prezesa ARiMR, Andrzej Jankowski - Radca-Minister, Kierownik Wydziału Polityczno-Ekonomicznego Ambasady Rzeczypospolitej w Baku; Małgorzata Sztoldman - Dyrektor Departamentu Analiz i Sprawozdawczości ARiMR

Spotkanie w Ambasadzie Rzeczypospolitej w Baku. Od lewej: Tomasz Nowakowski - Zastępca Prezesa ARiMR, Andrzej Jankowski - Radca-Minister, Kierownik Wydziału Polityczno-Ekonomicznego Ambasady Rzeczypospolitej w Baku; Małgorzata Sztoldman - Dyrektor Departamentu Analiz i Sprawozdawczości ARiMR

1 sierpnia 2019 r. w stolicy Republiki Azerbejdżanu - Baku  odbyła się uroczysta inauguracja, tzw. Kick-Off Meeting projektu twinningowego "Wzmocnienie zdolności Ministerstwa Rolnictwa do poprawy skuteczności i wydajności wsparcia państwa dla rolnictwa" finansowanego ze środków Europe Aid Unii Europejskiej.

Projekt będzie realizowany przez 2 lata przez konsorcjum włosko-polsko-litewskie. W projekcie uczestniczą: z Włoch m.in.: Ministerstwo Rolnictwa i Agencja Dopłat dla Rolnictwa AGEA, z Polski - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz z Litwy - Krajowa Agencja Płatnicza NMA. Odbiorcami projektu są Ministerstwo Rolnictwa Azerbejdżanu oraz nowo utworzona Agencja ds. Kredytów Rolnych i Rozwoju (AKIA).

Celem projektu jest wsparcie instytucji rolniczych działających na rzecz modernizacji sektora rolnego i poprawy jego wyników w ramach polityki rządu Azerbejdżanu dotyczącej dywersyfikacji gospodarczej. W tym celu, w trakcie realizacji projektu wykorzystane zostaną najlepsze praktyki polityki rolnej i rozwoju obszarów wiejskich UE.

ARiMR w spotkaniu inauguracyjnym reprezentowali: Tomasz Nowakowski - Zastępca Prezesa, Małgorzata Sztoldman - Dyrektor Departamentu Analiz i Sprawozdawczości oraz Dawid Ciupak - Naczelnik Wydziału Współpracy Międzynarodowej i Projektów Europejskich - Kierownik projektu po stronie młodszego partnera ARiMR.

Delegacja ARiMR przedstawiła doświadczenia w zakresie wdrażania Wspólnej Polityki Rolnej z uwypukleniem tych zagadnień, które z punktu widzenia wdrażanych przez rząd Republiki Azerbejdżanu reform będą szczególnie przydatne. Zaprezentowano poszczególne obszary aktywności Agencji w zakresie stosowanych form pomocy finansowej na rozwój sektora rolnego i obszarów wiejskich.

Przedstawiciele ARiMR odbyli również robocze spotkanie z kierownictwem Ambasady RP w Baku.

Data wprowadzenia: 08.08.2019
Data ostatniej modyfikacji: 03.09.2019 16:29