Zakończył się I etap konkursu "Ochotnicza Straż Pożarna w służbie mieszkańców wsi"

Plakat konkursowy - "Ochotnicza Straż Pożarna w służbie mieszkańców wsi"

Przedmiotem konkursu było przygotowanie prezentacji multimedialnej i przedstawienie jej wśród mieszkańców, uczniów przedszkoli i szkół z terenów wiejskich w sposób zgodny z regulaminem konkursu.

Celem przeprowadzonej kampanii jest dążenie do ograniczenia wypadków oraz poprawy ochrony zdrowia wśród rolników i członków ich rodzin.

Konkurs podzielony był na dwa etapy: wojewódzki i ogólnopolski. W pierwszym (1.06-15.08.2018 r.) powołane w każdym Oddziale Regionalnym ARiMR jury wyłoniło najlepsze prace konkursowe. Wszystkie wyróżnione jednostki OSP otrzymają torby medyczne do ratowania życia ludzkiego.

Prezentacja najlepiej oceniona przez Oddział Regionalny (miejsca I w poniższej tabeli), weźmie udział w II etapie konkursu  (27.08-2.09.2018 r.), w którym na fejsbukowym profilu ARiMR odbędzie się publiczne głosowanie.

Jednostka OSP, której projekt zgromadzi najwięcej głosów otrzyma nagrodę rzeczową w postaci defibrylatora AED. Nagrodą za zajęcie II miejsca będzie zestaw treningowy składający się z fantoma i defibrylatora, a zdobywca III miejsca otrzyma pilarkę spalinową.

Rozstrzygnięcie II etapu konkursu nastąpi 2 września br.

Wyniki I etapu konkursu "Ochotnicza Straż Pożarna w służbie mieszkańców wsi"

 

L.P.

Oddział

Wyróżnione jednostki OSP

1

Dolnośląski

1. OSP Minkowice Oławskie

2

Kujawsko-Pomorski

1. OSP Rojewice

3

Lubelski

1. OSP Przykwa
2. OSP Markuszów
3. OSP Zalesie
4. OSP Kraczewice

4

Lubuski

1. OSP Bytnica
2. OSP Zabór
3. OSP Siecieborzyce
4.
OSP Jabłonów

5

Łódzki

1. OSP Przedbórz
2. OSP Goszczanów

6

Małopolski

1. OSP Nawojowa Góra

7

Mazowiecki

1. OSP Nowe Miasto pow. Płoński

8

Opolski

Brak zgłoszonych prac

9

Podkarpacki

1. OSP we Frysztaku

10

Podlaski

Brak zgłoszonych prac

11

Pomorski

Brak zgłoszonych prac

12

Śląski

1. OSP Smolnica
2. OSP Żabnica

13

Świętokrzyski

1. OSP Klimontów

14

Warmińsko-Mazurski

1. OSP SRW Szeligi
2. OSP Mikołajki
3. OSP Bartąg

15

Wielkopolski

1. OSP w Bobulczynie
2. OSP w Cerekwicy
3. OSP w Olszowej

16

Zachodniopomorski

1. OSP w Jesionowie
2. OSP w Krzywinie

Regulamin konkursu - otwórz

Załącznik 1 Adresy Oddziałów Regionalnych - otwórz

Załącznik 2 Oświadczenie o nieodpłatnym przeniesieniu praw autorskich na Organizatora Konkursu oraz przetwarzaniu danych osobowych - otwórz

Plakat konkursowy (format PDF) - otwórz

Plakat konkursowy (format JPG) - otwórz

Data wprowadzenia: 08.08.2018
Data ostatniej modyfikacji: 04.09.2018 15:36