Akcja "ARiMR wspiera dzieci" w województwie podlaskim zakończona

Wiesław Tadeusz Grzymała- Dyrektor Podlaskiego OR wraz z przedstawicielami OSP Łapy Dębowina.

Dyrektor POR ARiMR wraz z Prezesem Stowarzyszenia KGW Gminy Stawiski- Panią Katarzyną Dzikowską .

Dyrektor POR ARiMR wraz z przedstawicielami Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju i Wspomagania Wsi- MEDIATOR w Kosówce, gm. Rajgród.

Przedstawiciele wszystkich instytucji obdarowanych zestawami edukacyjnymi dla dzieci od ARiMR.

Podczas wręczenia zestawów edukacyjnych od ARiMR nie mogło zabraknąć również wywiadów dla lokalnych mediów.

Przedstawiciele podlaskiego oddziału Regionalnego ARiMR 24 października br. wręczyli zestawy edukacyjne  instytucjom, które spełniły warunki formalne zawarte w regulaminie „ARiMR wspiera dzieci". Przedsięwzięcie to skierowane było do organizacji pozarządowych (stowarzyszeń i fundacji), prowadzących zorganizowane zajęcia dla dzieci na obszarach wiejskich i wiejsko-miejskich. Do wygrania było 5 zestawów edukacyjnych o wartości ok. 1000 zł każdy. Zestaw edukacyjny dla dzieci mogła otrzymać organizacja pozarządowa (stowarzyszenie, fundacja) która spełniła warunki zapisane w regulaminie akcji.
W województwie podlaskim warunki formalne spełniły następujące instytucje: Ochotnicza Straż Pożarna, miejscowość: Łapy Dębowina, Stowarzyszenie Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Stawiski, Stowarzyszenie ORIGO Półkoty gm. Sejny, Fundacja Wsparcia i Rozwoju Małych Szkół ,,Edukacja Razem'' Żubryn, gm. Szypliszki oraz Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Wspomagania Wsi ,, MEDIATOR'' Kosówka, gm. Rajgród.

Wszystkim instytucjom serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia, zachęcając do aktywnego uczestnictwa w kolejnych akcjach i konkursach organizowanych przez ARiMR.

Data wprowadzenia: 30.10.2019
Data ostatniej modyfikacji: 30.10.2019 14:21