Wznowiona pomoc suszowa: na konta rolników wpłynęło w tym roku 540 mln zł

ARiMR wznowiła 28 stycznia br. wydawanie decyzji przyznających jednorazową pomoc finansową rolnikom poszkodowanym przez ubiegłoroczną suszę lub powódź.  Pod koniec 2018 r. Agencja musiała wstrzymać wypłatę tych rekompensat z powodu wyczerpania przez Polskę dostępnego limitu pomocy de minimis w rolnictwie.

Początkowo rząd przeznaczył na pomoc klęskową 1,5 mld zł. Ta kwota okazała się niewystarczająca. Do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wpłynęło bowiem w ubiegłym roku 334 749 wniosków o udzielenie wsparcia finansowego w związku ze szkodami poniesionymi w uprawach rolnych spowodowanych przez suszę lub powódź. Ich łączna kwota wyniosła blisko 2,2 mld zł. Rząd na wniosek ministra rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztofa Ardanowskiego podjął więc decyzję o zwiększeniu o ponad 700 mln zł puli środków na rekompensaty.

Do tej pory pomoc wypłacono łącznie dla 246 tys. rolników. Na ich konta ARiMR przekazała ponad 1,94 mld zł. Tylko po wznowieniu udzielania i wypłaty pomocy w 2019 r., czyli od 28 stycznia, Agencja zrealizowała 61 tys. płatności na kwotę 540 mln zł.

Decyzją Komisji Europejskiej, został również zwiększony limit pomocy de minimis w rolnictwie: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/wieksza-pomoc-de-minimis-jest-decyzja-k

Data wprowadzenia: 20.02.2019
Data ostatniej modyfikacji: 10.04.2019 16:48