14,47 mld zł trafiło do rolników w ramach wypłat dopłat bezpośrednich za 2017 r.

Zaorane pole. Zdjęcie Agnieszka Zawadzka

Zdjęcie Agnieszka Zawadzka

Do 12 lipca 2018 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wypłaciła w ramach dopłat bezpośrednich za 2017 rok 14,47 mld zł. To 99,71 proc. planowanej do wypłaty kwoty. Oznacza to, że ARiMR wywiązała się z realizacji wypłat dopłat bezpośrednich za 2017 r.; zgodnie bowiem z unijnym prawem, do 30 czerwca 2018 r. do rolników musiało trafić 95 proc. planowanej kwoty. Pieniądze z tego tytułu trafiły na konta bankowe ok. 1,33 mln rolników, a wszystkich wniosków o przyznanie tych płatności jest ok. 1,34 mln. Z wypłaconej kwoty, 9,18 mld zł trafiło do 1,27 mln rolników w ramach zaliczek z tytułu tych płatności, które ARiMR wypłacała od 16 października do 30 listopada 2017 r. Ich wysokość, podobnie jak w roku ubiegłym, wyniosła maksymalnie 70 proc. kwoty dopłat. Pozostałą część pieniędzy wypłacano rolnikom sukcesywnie od 1 grudnia.

ARiMR wypłaca również płatności obszarowe za 2017 r. finansowane z budżetu PROW na lata 2014 - 2020. W ramach takiego wsparcia do 12 lipca 2018 r. do rolników trafiło 1,3 mld zł w ramach dopłat ONW; 739,34 mln zł z tytułu płatności rolno-środowiskowo-klimatycznych; 266,53 mln zł w ramach rolnictwa ekologicznego oraz 101,78 mln zł na inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów.

W 2017 r. wnioski o przyznanie dopłat bezpośrednich złożyło ok. 1,342 mln rolników. Zaliczki otrzymali ci z nich, którzy spełnili warunki do przyznania płatności. W pierwszej kolejności pieniądze trafiały do rolników z terenów, które zostały zniszczone przez klęski żywiołowe oraz z obszarów objętych ASF.

Po raz pierwszy ARiMR wypłaciła zaliczki na poczet płatności bezpośrednich w wysokości 70 proc. kwoty dopłat w 2016 r. Dla rolników jest istotne, aby pieniądze trafiły do nich w okresie jesienno-zimowym, ponieważ to pozwala im na zakup po niższych cenach niż wiosną nawozów, środków ochrony roślin czy sprzętu rolniczego.

ARiMR prosi rolników o sprawdzenie, czy podane we wniosku o wpis do ewidencji producentów, numery rachunków bankowych są aktualne. Zdarza się bowiem, że to konto zostało zamknięte lub rolnicy zmieniają numery rachunków i nie informują o tym ARiMR. W takich sytuacjach pieniądze nie mogą trafić do adresata i są zwracane do Agencji. Prosimy zatem rolników, których dotyczą takie sytuacje o zgłaszanie nowego numeru konta na specjalnym formularzu "Wniosku o wpis do ewidencji producentów" i przekazanie tego dokumentu do kierownika biura powiatowego ARiMR właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę rolnika.

Wniosek o wpis do ewidencji producentów wraz z instrukcją - otwórz

Data wprowadzenia: 02.01.2018
Data ostatniej modyfikacji: 13.07.2018 15:53