Zakończyło się przyjmowanie wniosków o przyznanie 100 tys. zł. premii młodym rolnikom

Wnioski o przyznanie 100 tys. zł premii można było składać od 27 kwietnia do 26 maja w Oddziałach Regionalnych ARiMR. Zdjęcie Maciej Niesłony

Wnioski o przyznanie 100 tys. zł premii można było składać od 27 kwietnia do 26 maja w Oddziałach Regionalnych ARiMR. Zdjęcie Maciej Niesłony

Do 31 maja w ARiMR zarejestrowano 4112 wniosków złożonych w tegorocznym naborze przez młodych rolników. Wnioski o przyznanie 100 tys. zł premii na samodzielne rozpoczęcie gospodarowania, finansowane z budżetu PROW 2014 - 2020, można było składać od 27 kwietnia do 26 maja 2017 r. w Oddziałach Regionalnych osobiście, przez upoważnioną osobę lub wysłać rejestrowaną przesyłką pocztową nadaną w placówce Poczty Polskiej. Liczba złożonych wniosków o pomoc będzie z pewnością większa, gdyż część młodych rolników, zdecydowała się zapewne na skorzystania z usług poczty przy składaniu wniosków i minie trochę czasu zanim trafią one do ARiMR.

Termin i warunki otrzymania takiej pomocy podał do publicznej wiadomości Prezes ARiMR 27 marca w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim i na portalu Agencji.

O 100 tys. zł premii mogła ubiegać się osoba, która m.in. ma nie więcej niż 40 lat i posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe. Jeżeli ich nie ma, musi uzupełnić je w ciągu 36 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy. Musi też posiadać gospodarstwo rolne o powierzchni co najmniej 1 ha i rozpocząć jego urządzanie nie wcześniej niż 18 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy.

Jednym z warunków przyznania 100 tys. zł. premii jest utworzenie gospodarstwa rolnego o wielkość ekonomiczna (SO) nie mniejszej niż 13 tysięcy euro i nie większej niż 150 tysięcy euro.

Kolejny wymóg dotyczy powierzchni użytków rolnych w gospodarstwie rolnym. Musi być ona co najmniej równa średniej krajowej, a w województwach w których średnia powierzchni gospodarstw jest niższej niż krajowa - gospodarstwo musi mieć wielkość średniej wojewódzkiej. Natomiast maksymalna powierzchnia nie może być większa niż 300 hektarów. Przy czym określony został wymóg, że przynajmniej 70% minimalnej wielkości stanowi przedmiot własności beneficjenta, użytkowania wieczystego lub dzierżawy z zasobu własności rolnej Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego (JST).

Pomoc nie może zostać przeznaczona na: chów drobiu (z wyjątkiem produkcji ekologicznej), prowadzenie plantacji roślin wieloletnich na cele energetyczne, prowadzenie niektórych działów specjalnych produkcji rolnej.

W pierwszej kolejności pomoc przysługuje wnioskodawcom, którzy uzyskali największą liczbę punktów, przy czym pomoc jest przyznawana, jeżeli wnioskodawca uzyskał co najmniej 12 punktów.

Beneficjent zobowiązany będzie m.in. do prowadzenia uproszczonej rachunkowości w gospodarstwie, a w wyniku realizacji biznesplanu wartość ekonomiczna gospodarstwa wzrośnie co najmniej o 10%.

Premia w wysokości 100 tys. złotych będzie wypłacana w dwóch ratach:

I - w wysokości 80% - po spełnieniu przez beneficjenta, w terminie 9 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy, warunków z zastrzeżeniem których została wydana ww. decyzja;

II - w wysokości 20% - po realizacji biznesplanu.

Zgodnie z przepisami rolnik musi przeznaczyć całą kwotę 100 tys. zł premii na inwestycje dotyczące działalności rolniczej lub przygotowania do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w swoim gospodarstwie. Ważne jest że co najmniej 70% tej kwoty musi zostać przeznaczone na inwestycje w środki trwałe.

Wniosek o pomoc i inne dokumenty niezbędne do ubiegania się o wsparcie - otwórz

Data wprowadzenia: 01.06.2017
Data ostatniej modyfikacji: 01.06.2017 09:23