Wsparcie rynku produktów pszczelich

Zaproszenie do składania projektów w ramach mechanizmu "Wsparcie rynku produktów pszczelich" w sezonie 2017/2018 - otwórz

Zarządzenie nr 169/2017 Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia 07.12.2017 r. (uchylające Zarządzenie nr 112/2017 z dnia 31.08.2017 r.) w sprawie wprowadzenia Warunków udziału w mechanizmie Wsparcie rynku produktów pszczelich na lata 2017/2018 i 2018/2019 - otwórz

Warunku udziału w mechanizmie "Wsparcie rynku produktów pszczelich" na lata 2017/2018 i 2018/2019 - otwórz

Załączniki do Warunku udziału w mechanizmie "Wsparcie rynku produktów pszczelich" na lata 2017/2018 i 2018/2019:

Załącznik nr 1 - Projekt - Szkolenie - otwórz

Załącznik nr 2 - Projekt - Zakup sprzętu pszczelarskiegootwórz

Załącznik nr 3 - Projekt - Zakup leków do zwalczania warrozyotwórz

Załącznik nr 4 - Projekt - Zakup urządzeń do prowadzenia gospodarki wędrownejotwórz

Załącznik nr 5 - Projekt - Zakup pszczółotwórz

Załącznik nr 6 - Projekt - Analiza jakości mioduotwórz

Załącznik nr 7 - Wniosek o refundację - otwórz

Załącznik nr 8 - Szczegółowy opis kosztów podlegających refundacji w ramach realizacji działania "Szkolenia"otwórz

Załącznik nr 9 - Ankietaotwórz