Wniosek wraz z załącznikami o zapłatę kwoty należnej z tytułu dopłaty do mleka i przetworów mlecznych dostarczonych do placówek oświatowych w roku szkolnym 2016/2017  -  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Strona główna serwisu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Wniosek wraz z załącznikami o zapłatę kwoty należnej z tytułu dopłaty do mleka i przetworów mlecznych dostarczonych do placówek oświatowych w roku szkolnym 2016/2017

Zarządzenie Nr 122/2017 Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia 15 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia wzoru formularza Wniosku o zapłatę kwoty należnej z tytułu dopłaty do mleka i przetworów mlecznych dostarczonych do placówek oświatowych w roku szkolnym 2016/2017 - otwórz

Wniosek o zapłatę kwoty należnej z tytułu dopłaty do mleka i przetworów mlecznych dostarczonych do placówek oświatowych - otwórz

Załączniki do wniosku:

Załącznik 1 - Potwierdzenie dostawy mleka i przetworów mlecznych do placówki oświatowej w okresie rozliczeniowym - otwórz

Załącznik 2 - Potwierdzenie dostawy mleka i przetworów mlecznych do placówki oświatowej w okresie rozliczeniowym (zespół szkół) - otwórz

Załącznik 3 - Uzupełnienie braków formalnych - otwórz

Załącznik 4 - Oświadczenie o ilości mleka i przetworów mlecznych dostarczonych bezpłatnie do przedszkoli, szkół podstawowych lub gimnazjów - otwórz