Monitorowanie produkcji kwotowej i pozakwotowej oraz pobieranie opłat na rynku cukru

Zarządzenie Nr 133/2017 Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia 25.09.2017 r. w sprawie wprowadzenia "Zasad monitorowania produkcji kwotowej i pozakwotowej oraz pobierania opłat na rynku cukru" - otwórz

Zasady monitorowania produkcji kwotowej i pozakwotowej oraz pobierania opłat na rynku cukru - otwórz

załącznik 1 - Produkty objęte wspólną organizacją rynków w sektorze cukru - otwórz

załącznik 2 - Wniosek o zatwierdzenie producenta cukru / izoglukozy - otwórz

załącznik 3 - Produkty podlegające wyłączeniu z rocznej wielkości produkcji cukru - otwórz

załącznik 4 - Miesięczne sprawozdanie z wielkości produkcji, stanu zapasów i obrotu cukrem - otwórz

załącznik 5a - Załącznik do miesięcznego sprawozdania z wielkości produkcji, stanu zapasów i obrotu cukrem - zapasy w innym państwie członkowskim UE - otwórz

załącznik 5b - Załącznik do miesięcznego sprawozdania z wielkości produkcji, stanu zapasów i obrotu cukrem - zapasy producenta z innego państwa członkowskiego UE - otwórz

załącznik 6 - Roczne sprawozdanie z wielkości produkcji cukru - otwórz

załącznik 7 - Załącznik do rocznego sprawozdania z wielkości produkcji cukru - otwórz

załącznik 8 - Techniczne zasady ustalania cen - otwórz

załącznik 9 - Raport cenowy - otwórz

załącznik 10 - Miesięczne sprawozdanie z wielkości produkcji, stanu zapasów i obrotu izoglukozą - otwórz

załącznik 11 - Roczne sprawozdanie z wielkości produkcji izoglukozy - otwórz