wyszukiwarka

Warmińsko-Mazurski - OR14

Dyrektor Jolanta Marozas


Sekretariat - tel. 89 521 09 20/22
10-038 Olsztyn, ul. św. Wojciecha 2

KALENDARIUM-otwórz

Dyrekcja Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Regionalnego

dr Jolanta Marozas Dyrektor OR w Warmińsko-Mazurskim Oddziale Regionalnym ARiMR
Dariusz Kaczmar Zastępca Dyrektora OR w Warmińsko-Mazurskim Oddziale Regionalnym ARiMR
Jan Bombosz Zastępca Dyrektora OR w Warmińsko-Mazurskim Oddziale Regionalnym ARiMR

Zapraszamy do obejrzenia prezentacji o Warmińsko-Mazurskim OR ARiMR

Flash is required!

Krótka historia Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Regionalnego ARiMR

 

Warmińsko-Mazurski Oddział Regionalny powstał w 2000 r., jako jeden z 16 Oddziałów ARiMR w Polsce. Początkowo głównym zadaniem była obsługa programu SAPARD. W 2002 r. powstały biura powiatowe w ramach przygotowań do pełnienia funkcji agencji płatniczej dla instrumentów WPR, zmodyfikowano też struktury samego Oddziału.

Po akcesji Polski do UE w 2004 r. znacznie poszerzył się zakres działań ARiMR. Przede wszystkim wdrożono płatności bezpośrednie do gruntów rolnych oraz rozszerzono możliwości pozyskiwania pomocy na działania inwestycyjne.

Obecnie realizowana jest kolejna kampania płatności w ramach wsparcia bezpośredniego, rozpatrywane są wnioski przede wszystkim z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 i Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa oraz nadbrzeżnych obszarów rybackich na lata 2007-2013"

W Warmińsko-Mazurskim OR ARiMR zatrudnionych jest aktualnie ok. 550 osób w 7 biurach oddziału i 19 biurach powiatowych.

 

Realizowane zadania

I. Płatności bezpośrednie do gruntów rolnych

W 2011 r. rolnicy już po raz ósmy składali wnioski o przyznanie płatności w ramach wsparcia bezpośredniego.
W woj. warmińsko-mazurskim złożyli  42  779 wniosków. Realizację płatności (mln zł) w latach poprzednich przedstawia poniższa tabela.

 

Rok

Liczba obsługiwanych wniosków

Kwota zrealizowanych płatności

warmińsko-mazurskie

Polska

warmińsko-mazurskie

Polska

2004

41,8 tys.

1, 40 mln

457 mln zł

6,34 mld zł

2005

44,1 tys.

1,48 mln

470 mln zł

6,69 mld zł

2006

44,1 tys.

1,47 mln

547 mln zł

8,19 mld zł

2007

43,9 tys.

1,45 mln

558 mln zł

8,28 mld zł

2008

43,1 tys.

1,42 mln

570 mln zł

8,58 mld zł

2009

42,8 tys.

1,39 mln

813 mln zł

12,14 mld zł

2010

42,8 tys.

1,37 mln

834 mln zł

12,55 mld zł

Ogółem

4 249 mln zł

62,77 mld zł

 

 

 

II. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013
- działania nieinwestycyjne

1. Wspieranie gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW) - w 2010 r. rolnicy złożyli 31 589 wniosków o przyznanie płatności z tytułu ONW. Wydano 31 538 pozytywnych decyzji na kwotę 97,7 mln zł.  W naborze 2011 r. rolnicy złożyli 31 657 wniosków. Zrealizowane płatności z tytułu zobowiązań 2007-2013, to 388,6 mln zł.

2. Renty strukturalne - do 2010 r. złożonych zostało ponad 750 wniosków.  Zrealizowane płatności z tytułu zobowiązań 2007-2013, to ponad 25 mln zł.

3. Program rolnośrodowiskowy -  wpłynęło 1 710 wniosków w ramach naboru 2011 r., 4 358 wniosków kontynuacyjnych w ramach PROW 2007-2013 oraz 736 wniosków kontynuacyjnych w ramach PROW 2004-2006. Zrealizowane płatności w ramach realizacji zobowiązań 2004-2006, to ok. 145 mln zł, a z tytułu zobowiązań 2007-2013, to ok. 135 mln zł.

4. Zalesianie gruntów rolnych i zalesianie gruntów innych niż rolne - złożono 592 wnioski kontynuacyjne w ramach schematu I oraz 65 wniosków w ramach schematu II. Nabór nowych wniosków na to działanie w 2011 r. zakończył się 1 sierpnia 2011 r. Zrealizowane płatności z tytułu zobowiązań 2004-2006, to ok. 37,5 mln zł, zobowiązań 2007-2013 - ponad 33 mln zł.

5. Grupy producentów rolnych - do 1 sierpnia 2011 r. w Warmińsko-Mazurskim Oddziale Regionalnym ARiMR grupy producentów rolnych złożyły 46 wniosków o przyznanie pomocy oraz 68 wniosków o przyznanie płatności. Wydano 45 decyzji przyznających pomoc finansową oraz 55 decyzji przyznających płatność na kwotę 9,65 mln zł.

6. Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności -  dotychczas przyjęto 1 441 wniosków o pomoc w ramach systemu Rolnictwo Ekologiczne na łączną kwotę 7,2 mln zł oraz 680 wniosków o płatność na kwotę 539 tys. zł.

7. Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów - dotychczas przyjęto 2 413 wniosków o przyznanie pomocy na łączną kwotę 11 mln zł oraz 1 305 wniosków o płatność na kwotę 3,32 mln zł, wydano 1264 decyzji na kwotę 2,5 mln zł.

 

III. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013
- działania inwestycyjne

W woj. warmińsko-mazurskim najwięcej wniosków złożono w ramach
następujących
działań inwestycyjnych PROW 2007-2013:

1. Modernizacja gospodarstw rolnych - 3 225 wniosków (dotychczas ARiMR wypłaciła ponad 263 mln zł).

2. Ułatwianie startu młodym rolnikom - 1 492 wnioski (wypłacono blisko 42 mln zł).

3. Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej - 746  wniosków (wypłacono ponad 20 mln zł).

4. Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw - 767 wniosków (wypłacono ok. 9 mln zł).

 

IV. Program Operacyjny 2007-2013 "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa oraz nadbrzeżnych obszarów rybackich na lata 2007-2013"

W ramach PO "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa oraz nadbrzeżnych obszarów rybackich na lata 2007-2013" mamy 16 środków w ramach 3 osi:

 • Oś 1. - Działania na rzecz adaptacji floty rybackiej - wypłacono już prawie 4,2 mln zł.
 • Oś 2. - Akwakultura, rybołówstwo śródlądowe, przetwórstwo i obrót - zrealizowano płatności w wysokości ponad 2,5 mln zł.
 • Oś 3. - Środki służące wspólnemu interesowi - wypłacono ponad 2,3 mln zł.

Najwięcej wniosków złożono ze środków:

 • 2.1 - Inwestycje w chów i hodowlę ryb - 77 wniosków w sumie na kwotę 120 mln zł,
 • 2.4 - Rybołówstwo śródlądowe - 68 wniosków w sumie na kwotę ponad 15 mln zł,
 • 3.1 - Działania wspólne - 19 wniosków w sumie na kwotę 36 mln zł,
 • 3.4 - Rozwój nowych rynków i kampanie promocyjne - 90 wniosków w sumie na kwotę 141 mln zł.

V. Realizacja kontroli na miejscu

W 2010 r. zrealizowano:

 • ok. 4,5 tys. kontroli w ramach płatności bezpośrednich,
 • 304 kontrole Programów rolnośrodowiskowych (PROW 2007-2013),
 • 88 kontroli Programów rolnośrodowiskowych (PROW 2004-2006),
 • 35 kontroli Zalesiania gruntów rolnych (PROW 2007-2013),
 • 44 kontrole Zalesiania gruntów rolnych (PROW 2004-2006),
 • 20 kontroli Rent strukturalnych (PROW 2007-2013),
 • 95 kontroli Rent strukturalnych (PROW 2004-2006),
 • 642 kontrole działań inwestycyjnych,
 • 179 kontroli SPO Rolnictwo 2004-2006,
 • 8 kontroli SPO Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006,
 • 32 kontrole PO RYBY.

 

 

Powiat

Adres biura

telefon

tel/fax

Bartoszycki

11-200 Bartoszyce ul. 11-go Listopada 7

zobacz mapę

89
762 05 93

89
762 52 79

Braniewski

14-500 Braniewo ul. Gdańska 10 - wejście od ul. Bł. Reginy Protman 2

zobacz mapę

55
243 05 90

55
243 08 00

Działdowski

13-200 Działdowo ul. Generała Hallera 28a

zobacz mapę

23
697 76 48

23
697 35 90

Elbląski

82-300 Elbląg ul.Grunwaldzka 2

zobacz mapę

55
236 64 01

55
235 07 80

Ełcki

19-300 Ełk ul. Toruńska 6a

zobacz mapę

87
621 59 68

87
621 59 70

Giżycki

11-500 Giżycko Plac Grunwaldzki 9

zobacz mapę

87
428 89 82

87
428 89 82

Gołdapski

19-500 Gołdap ul. Konstytucji 3-go Maja 3

zobacz mapę

87
615 48 50

87
615 48 52

Iławski

14 - 200 Iława ul. Lubawska 3

zobacz mapę

89
645 64 50

89
645 64 52

Kętrzyński

11-400 Kętrzyn ul. Mazurska 18

zobacz mapę

89
751 89 12

89
751 43 73

Lidzbarski

11-100 Lidzbark Warmiński ul. Bartoszycka 9

zobacz mapę

89
767 62 02

89
767 71 77

Mrągowski

11-700 Mrągowo ul. Lubelska 5

zobacz mapę

89
741 47 09

89
741 47 08

Nidzicki

13-100 Nidzica ul.Wyborska 12

zobacz mapę

89
625 85 10

89
625 83 24

Nowomiejski

13-300 Nowe Miasto Lubawskie ul. Działyńskich 1b

zobacz mapę

56
472 60 00

56
472 40 50

Olecki

19-400 Olecko ul. Gołdapska 23

zobacz mapę

87
520 09 11

87
520 73 85

Olsztyński

10-038 Olsztyn ul. Św. Wojciecha 2

zobacz mapę

89
521 83 21

89
521 09 09

Ostródzki

14-100 Ostróda ul. Grunwaldzka 43 A

zobacz mapę

89
642 80 60

89
642 80 61

Piski

12-200 Pisz ul. 1-go Maja 4c

zobacz mapę

87
425 18 80

87
425 18 82

Szczycieński

12-100 Szczytno ul. Lipperta 10

zobacz mapę

89
624 88 40

89
624 88 40

Węgorzewski

11-600 Węgorzewo ul. Jaracza 1

zobacz mapę

87
427 00 52

87
427 50 18

data2
Audycje Radiowe ARiMR Ekspert ARiMR odpowiada na pytania Tam byliśmy
zobacz także
Efektywnie gospodaruj nawozami - stop stratom azotu i fosforu
INSTYTUCJE WSPÓŁPRACUJĄCE

© 2010 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

linia