wyszukiwarka

Lubelski - OR03

Dyrektor Andrzej Bieńko
Sekretariat - tel. 81 756 88 10
21-003 Ciecierzyn, Elizówka 65A

 

Kancelaria OR - tel. 81 756 88 20

21-003 Ciecierzyn, Elizówka 65B

 

Biuro Wsparcia Inwestycyjnego - tel. 81 756 88 30 i 50

21-003 Ciecierzyn, Elizówka 65B

 

Andrzej Bieńko Dyrektor
Andrzej Mróz - Zastępca Dyrektora
Janusz Baran - Zastępca Dyrektora

Z historii Lubelskiego Oddziału Regionalnego ARiMR

Lubelski Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa powstał 3 stycznia 2000 r. Siedzibą Oddziału był wówczas budynek Lubelskiej Izby Rolniczej, przy ulicy Wolskiej. Na początku zatrudnionych zostało dziesięciu pracowników, z których siedmiu pracuje do dnia dzisiejszego.

Następną siedzibą naszego Oddziału był budynek Przedsiębiorstwa SIMPA S.A., producenta maszyn rolniczych, mieszczący się przy ulicy Budowlanej 26 w Lublinie. Pierwszym Dyrektorem został Pan Andrzej Mróz, który aktualnie jest Zastępcą Dyrektora Lubelskiego Oddziału Regionalnego.

Lubelski Oddział Regionalny reprezentują następujące komórki merytoryczne tj.:

Biuro Wsparcia Inwestycyjnego, Biuro Ddziałań Społecznych i Środowiskowych oraz Płatności Bezpośrednich, Biuro Oddziału Regionalnego, Biuro Finansowo-Księgowe, Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi, Biuro Kontroli Wewnętrznej, Biuro Kontroli na Miejscu oraz 20 Biur Powiatowych.

 Mapka określająca siedziby 20 Biur Powiatowych Lubelskiego OR ARiMR w województwie lubelskim.

Działania na rzecz rolnictwa realizowane przez Lubelski Oddział Regionalny ARiMR

Biuro Wsparcia Inwestycyjnego

Głównymi beneficjentami działań realizowanych przez ARiMR są rolnicy, mieszkańcy wsi, przedsiębiorcy i samorządy lokalne. ARiMR udziela pomocy podmiotom z sektora rybackiego i rolnego ramach:

  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

  • Programu Operacyjnego "Zrównoważony Rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich na lata 2007-2013"
  •  Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich" 2004-2006
  •  Sektorowego Programu Operacyjnego "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006"
  •  Programu SAPARD w latach 2000-2003 

Obejmuje swoim zasięgiem obszar całego województwa lubelskiego.

Strukturalnie Biuro Wsparcia Inwestycyjnego tworzą macierzyste biuro z siedzibą w Elizówce oraz zamiejscowe zlokalizowane w Opolu Lubelskim, Kraśniku, Radzyniu Podlaskim, Tomaszowie Lubelskim oraz Zamościu.

Od początku utworzenia (pierwotnie Biuro Obsługi Wniosków) Biuro Wsparcia Inwestycyjnego dokonało na rzecz Beneficjentów ponad 16 tys. płatności o łącznej wartości przeszło 1,7 mld pln.

Najciekawsze projekty zrealizowane przez Biuro Wsparcia Inwestycyjnego:

Mini ZOO w Leonowie - projekt zrealizowany z działania "Różnicowanie działalności rolniczej i zbliżonej do rolnictwa w celu zapewnienia różnorodności działań lub alternatywnych źródeł dochodów" w ramach SPO 2004-2006
Wyposażenie parku rozrywki w ramach PROW 2007-2013
Ładowarka teleskopowa w czasie pracy - maszyna zrefundowana z działania "Inwestycje w gospodarstwach rolnych" w ramach SPO 2004-2006
Ciągnik rolniczy wraz z rozrzutnikiem obornika 13 t - maszyna zrefundowana z działania "Modernizacja gospodarstw rolnych" w ramach PROW 2007-2013
Kombajn zbożowy - maszyna zrefundowana z działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" w ramach PROW 2007-2013
Ciągnik rolniczy 270 KM - maszyna zrefundowana z działania "Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej" w ramach PROW 2007-2013
Częściowe dofinansowanie budowy przedszkola wraz z wyposażeniem, refundowane z działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" w ramach PROW 2007-2013
Dofinansowanie działalności agroturystycznej z działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" w ramach PROW 2007-2013

Buro Działań Społecznych i Środowiskowych oraz Płatności Bezpośrednich

Biuro nadzoruje i obsługuje pracę 20 Biur Powiatowych, w których rocznie prowadzonych jest ponad 260 tysięcy spraw z działań z zakresu ewidencji producentów płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz  programów: PROW 2004-2006 i PROW 2007-2013, zajmuje się również rozpatrywaniem odwołań wnoszonych przez rolników od decyzji wydawanych przez kierowników biur powiatowych, jak również rozliczaniem należności, m.in. kwot zwróconych przez beneficjentów. Powierzchnia użytkowana rolniczo w województwie lubelskim to 1 344 977,91 ha, tym samym zajmujemy trzecie miejsce w kraju pod względem użytkowanej powierzchni, jak również wypłaconych kwot płatności.

Na Lubelszczyźnie największym zainteresowaniem cieszą się PŁATNOŚCI BEZPOŚREDNIE - wsparcie udzielane jest proporcjonalnie do powierzchni upraw. Po raz pierwszy wypłacone zostały w roku 2004. Przez 8 lat przyjęliśmy prawie 1,5 miliona wniosków oraz wypłaciliśmy ponad 7,3 mld zł.

Wypłacamy najwięcej w kraju płatności: cukrowych, do chmielu, do owoców miękkich oraz płatności do krów. Lubelszczyzna jest również zagłębiem tytoniu, do którego będziemy realizowali płatności od 2012 roku.

PROW 2004 - 2006; PROW 2007 - 2013

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 umożliwia kontynuację procesu modernizacji oraz rozwoju polskiej gospodarki żywnościowej i wsi, rozpoczętego w minionych latach. Zgodnie z intencją UE jest to program, który uzupełnia wspólną politykę rolną.

W ramach PROW 2007-2013 największym zainteresowaniem cieszą się takie działania jak:

  • Wspieranie działalności rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW), dla którego wypłacono największą kwotę pomocy wynoszącą  blisko 0,5 mld zł.
  • Przyjmujemy najwięcej w kraju wniosków z programu rolno środowiskowego, skierowanego do rolników, którzy chcą prowadzić produkcję rolną opartą na metodach zgodnych z wymogami ochrony środowiska i przyrody. Jest to pomoc wieloletnia, wypłacana corocznie, po wykonaniu określonego zestawu wymogów.
  • Rolnicy, którzy prowadzą rolnictwa ekologiczne mogą również korzystać z programu "Uczestnictwo rolników w systemie jakości żywności". Celem działania systemu jakości żywności jest: poprawa jakości produkcji i produktów rolnych przeznaczonych do spożycia przez ludzi; zwiększenie spożycia żywności wysokiej jakości oraz wsparcie rolników wytwarzających żywność wysokiej jakości.

Grupy producentów rolnych oraz wstępnie uznane grupy producentów owoców i warzyw

Grupy producentów rolnych mogą tworzyć się w ramach 35 sektorów produkcji rolno-spożywczej. Na terenie województwa lubelskiego dominują producenci zbóż i roślin oleistych, producenci produktów rolnictwa ekologicznego, producenci bydła żywego: zwierząt rzeźnych lub hodowlanych, producenci chmielu,  producenci trzody chlewnej. Na chwilę obecną w województwie lubelskim dla grup producentów rolnych wypłaciliśmy wsparcie w wielkości  prawie 5 mln zł.

W ramach grup producenckich działają także tzw. wstępnie uznane grupy producentów owoców i warzyw. W większości przypadków nie posiadają one jeszcze wyposażenia technicznego oraz nie mają doświadczenia w administrowaniu, zarządzaniu i prowadzeniu sprzedaży owoców i warzyw wyprodukowanych przez swoich członków. Status wstępnego uznania i realizacja planu dochodzenia do uznania ma na celu doprowadzenie grupy do pełnego uznania w ramach wspólnej organizacji rynku owoców i warzyw. Warunkiem jest posiadanie przez grupę osobowości prawnej. Dla wstępnie uznanych grup działających na terenie województwa lubelskiego wypłaciliśmy do tej pory ponad 100 mln zł.

Linia produkcyjna powstała z dotacji unijnych przyznanych przez ARiMR
Nowa inwestysja stryjno-sadu
arimr obrońca tytułu mistrza zakładów pracy
arimr-lublin

II Puchar Dyrektora Lubelskiego Oddziału Regionalnego ARiMR - I miejsce 2008r.
III Puchar Dyrektora Lubelskiego Oddziału Regionalnego ARiMR - I miejsce 2008r.
XV Sportowy Turnieju Miast i Gmin w Miłocinie - Piłka Nożna - I miejsce 2009r.
Lubelskie Święto Sportu Halowa Piłka Nożna Turniej VIP - I miejsce 2009r.
Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Prezesa PGB Dystrybucja LUBZEL Sp. z o.o. - III miejsce 2009r.
V Turniej Piłki Nożnej o Puchar Marszałka Województwa Lubelskiego - II miejsce 2009r.
IV Puchar Dyrektora Lubelskiego Oddziału Regionalnego ARiMR - I miejsce 2009r.
WOŚP TURNIEJ HALOWEJ PIŁKI NOŻNEJ O PUCHAR PREZESA SHIROIKAJ JUDO CLUB WALDEMARA BIAŁOWĄSA Świdnik - ? FINAŁU - miejsce 5-8 2010r.
Mistrzostwa Lublina Drużyn Klubowych i Amatorskich w Halowej Piłce Nożnej II liga 2009/2010 TKKF Omega- I miejsce.
IV Charytatywny turniej piłki nożnej w Świdniku - 1/8 FINAŁU - 9 miejsce 2010r.
Mistrzostwa Lublina Zakładów Pracy w Halowej Piłce Nożnej 2010 TKKF Omega - II miejsce
I miejsce w Turnieju Konsulatu Ukrainy i Urzędu Miasta Lublin w halowej piłce nożnej o Puchar Konsula Generalnego Ukrainy, organizowanego w ramach festiwalu "Ukraina w centrum Lublina";
I miejsce w Turnieju Halowej Piłki Nożnej o Puchar Prezesa Klubu VICTORIA Parczew
w ramach obchodów Święta Niepodległości 11 listopada;
III miejsce w turnieju piłki nożnej zorganizowanego przez 3 Brygadę Zmechanizowaną Legionów im. Romualda Traugutta w Lublinie;
V miejsce w Mistrzostwach Lublina Drużyn Klubowych i Amatorskich TKKF 2010/2011;
III miejsce w Noworocznym Turnieju Piłki Halowej;
II miejsce w Pucharze Ligi TKKF;
II miejsce w Halowym Pucharze Mistrzów pod patronatem Prezydenta Miasta Lublin;
I miejsce w Lidze Zakładów Pracy TKKF 2011;
II miejsce w V Turnieju o Puchar Dyrektora Lubelskiego Oddziału Regionalnego ARiMR;
I miejsce w IV Turnieju o Puchar Dyrektora PGE Dystrybucja O/Lublin;
II miejsce w VIII TURNIEJU PIŁKARSKIM O PUCHAR MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO
II miejsce w I Turnieju Profilaktyczno-Sportowym o Puchar Prezydenta Miasta Lublin
II miejsce w II lidze rozgrywek Orlikowej Ligi Szóstek 2011 (awans do I ligi)
IV miejsce w I lidze Mistrzostw Lublina Drużyn Klubowych i Amatorskich 2011/2012 TKKF
I miejsce w XVI Mistrzostwach Zakładów Pracy organizowanych przez Ognisko TTKF Omega 2012

Oto lista wszystkich zawodników grających w drużynie "ARiMR"
 
1. Dariusz Bałabuch
2. Tomasz Bańcerowski
3. Konrad Chmielik
4. Robert Chyż
5. Michał Denis
6. Marcin Drozd
7. Adam Dybysławski
8. Grzegorz Furman
9. Radosław Jawiarczyk
10. Sławomir Jóźwik
11. Grzegorz Kamiński
12. Eryk Kowalik
13. Krzysztof Leśniak
14. Marcin Libera
15. Mirosław Mazurek
16. Grzegorz Ogórek
17. Tomasz Opoka
18. Dominik Piątek
19. Jarosław Piątek
20. Jarosław Piekarczyk
21. Krzysztof Pluta
22. Łukasz Raczkowski

We wszystkich rozgrywkach drużyna jest bardzo mocno wspierana przez Dyrektora Lubelskiego Oddziału Regionalnego ARiMR Andrzeja Bieńko, który wiernie kibicuje jej osiągnięciom oraz z dumą odbiera kolejne trofea.

Agentki w "Familiadzie"

Pracownice Biura Powiatowego ARiMR w Biłgoraju  w 2009 roku wzięły udział  w teleturnieju FAMILIADA.

Niezapomniana przygoda z telewizją polską przedstawiona przez Koleżanki z BP Biłgoraj:

W sierpniu 2008 r. pojawił się pomysł wzięcia udziału w teleturnieju Familiada. Po krótkim czasie zastanowienia wszystkim pomysł się spodobał i wysłałyśmy zgłoszenie do udziału w programie jako grupa koleżanek z pracy w składzie:

Małgorzata Bazan-Pęk (jako tzw. "głowa rodziny"), Agnieszka Dec, Danuta Kuszka, Halina Wnęk,  Monika Kukiełka.  Drużynę nazwałyśmy AGENTKI - z racji instytucji, w której pracujemy.

Pierwszy odcinek z naszym udziałem został wyemitowany dnia 19.07.2009 r. Naszymi przeciwniczkami była również grupa koleżanek pod nazwą LEJDIS, z którą udało nam się wygrać. Wygranie pierwszego odcinka dało nam natomiast możliwość wzięcia udziału w drugim, którego emisja odbyła się 25.07.2009 r. Tym razem naszymi przeciwnikami była drużyna ze Stargardu Szczecińskiego - PEŁNOLETNI, która wygrała.

W sumie w obu odcinkach uzyskałyśmy 587 punktów, które dały nam 1761 zł i oczywiście kuferki ze słodyczami".

Generalnie zabawa była świetną i niezapomnianą przygoda. - Tak przygodę z TV opisują Koleżanki z BP.

 

 

Urzekła mnie Twoja historia -Malarskie hobby Iwonny Drozd

 

Maluję od 2000 roku, jestem jedną z założycielek najpierw grupy plastycznej a potem Stowarzyszenia Twórczego "Pasja" w Chełmie. Miałam cztery wystawy indywidualne i 24 zbiorowe na których prezentowałam prace powstałe na wielu plenerach, warsztatach krajowych i międzynarodowych.

Każdego roku przekazuję swoje obrazy na aukcje wspierające działalność  Hospicjum w Puławach i Lublinie oraz chełmskie organizacje niosące  pomoc rodzinom najuboższym.

"Chodząc po polach, łąkach, brodząc w strumieniach, wznosząc się na pagórki, ćwiczę widzenie plamą, chłonę wrażenia, dotykam, wącham, zapamiętuję, aby w zaciszu pracowni wydać na świat tylko moje, jego odczuwanie". - tak pisze o sobie Pani Iwonna Drozd pracownik BP w Chełmie.

Zapraszam na moją stronę internetową www.iwonna.pl
Artysta plastyk Iwonna Drozd Prezes Związku Artystów Plastyków O/chełmski

Kolejne pasje urzędników:

Słupszczanka mieszkająca w Lublinie, to właśnie ja Wanda Olga Sobolewska z domu Gruda. Jak sięgam pamięcią zawsze byłam trochę inna, niespokojna, coś mi w duszy grało, to co szare ubarwiałam, to co brzydkie upiększałam. Od dziecka lubiłam majsterkować, szyć lalkom, misiom ubranka. Gromadziłam wszystko to, co się dało, potem wykorzystywałam w swoich pracach koraliki, tasiemki, szkiełka, pojedyncze skórzane rękawiczki.

Przez okres swojego życia wykonywałam różne prace artystyczne również na pograniczu twórczości ludowej, do których zaliczam wycinanki, pisanki, kraszanki, jajka wykonane z koralików.

Wielką moją miłością jest "zabawa" z koralikami, bursztynami, łańcuszkami czy skórą. Wykonuję praktycznie od zawsze różne prace biżuteryjne na potrzeby własne i bliskich między innymi: kolczyki, wisiorki, bransoletki, kolie. Przesiąknięta morzem  Wanda. - Wyznania Pani Wandy Sobolewskiej pracownika BP w Lublinie.

 

O ARiMR w lubelskich mediach

Audycje radiowe - otwórz


Powiat

Adres biura

tel/fax

telefon

Bialski

21-500 Biała Podlaska ul. Piłsudskiego 38

zobacz mapę

83
344 74 39

83
344 74 38

Biłgorajski

23-400 Biłgoraj ul. Gen. Bora Komorowskiego 3

zobacz mapę

84
68 66 067

84
68 80 730

Chełmski

22-100 Chełm pl. Niepodległości 1

zobacz mapę

82
563 05 48

82 560 56 51

Hrubieszowski

22-500 Hrubieszów ul. Nowa 16

zobacz mapę

84
697 09 80

84
697 00 05

Janowski

23-300 Janów Lubelski ul. Ulanowska 61

zobacz mapę

15
872 47 33

15
872 50 70

Krasnystawski

22-300 Krasnystaw ul. Browarna 1

zobacz mapę

82
576 22 92

82
576 02 35

Kraśnicki

23-210 Kraśnik ul. Słowackiego 7

zobacz mapę

81
825 82 28

81
825 49 07

Lubartowski

21-100 Lubartów ul. 1-go Maja 82

zobacz mapę

81
854 38 20

81
854 62 56

Lubelski

21-003 Ciecierzyn Elizówka 65C k/Lublina

zobacz mapę

81
756 84 22

81
756 88 60

Łęczyński

21-010 Łęczna ul. Krasnystawska 54

zobacz mapę

81
752 00 38

81
752 40 04

Łukowski

21-400 Łuków ul. Przemysłowa 15

zobacz mapę

25
798 24 79

25
798 28 16

Opolski

24-300 Opole Lubelskie Al.600-lecia 42

zobacz mapę

81
827 63 01

81
827 40 48

Parczewski

21-200 Parczew ul. Nowa 35

zobacz mapę

83
355 18 04

83
355 18 01

Puławski

24-100 Puławy ul. Czartoryskich 8

zobacz mapę

81
886 65 36

81
886 77 40

Radzyński

21-300 Radzyń Podlaski ul. Chomiczewskiego 5

zobacz mapę

83
352 29 11

83
352 79 80

Rycki

08-500 Ryki ul. Wyczółkowskiego 10a

zobacz mapę

81
865 64 68

81
865 64 69

Świdnicki

21-050 Piaski ul. Lubelska 80

zobacz mapę

81
582 11 55

81
582 30 51

Tomaszowski

22-600 Tomaszów Lubelski ul. Ściegiennego 57

zobacz mapę

84
66 44 299

84
665 79 70

Włodawski

22-200 Włodawa Al. Piłsudskiego 66

zobacz mapę

82
572 27 75

82
572 27 71

Zamojski

22-400 Zamość ul. Szczebrzeska 120

zobacz mapę

84
638 30 24

84
638 38 41

data2
Audycje Radiowe ARiMR Ekspert ARiMR odpowiada na pytania Tam byliśmy
zobacz także
Efektywnie gospodaruj nawozami - stop stratom azotu i fosforu
INSTYTUCJE WSPÓŁPRACUJĄCE

© 2010 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

linia