wyszukiwarka

XXI Giełda Rolnicza w Łącku


Przemówienia zaproszonych gości. Na zdjęciu widoczni od lewej: Zbigniew Białecki - Wójt Gminy Łąck, Grażyna Opolska - Zastępca Dyrektora MODR Warszawa, Bolesław Wyszatycki - Dyrektor Stada Ogierów w Łącku, Wojciech Banaszczak - Dyrektor MODR Oddział w Płocku, Michał Boszko - Starosta Płocki

W niedzielę 27 maja 2012 roku na terenie hali sportowej w Łącku odbyła się XXI Giełda Rolnicza. Jej organizatorami był Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łącku, Powiat Płocki, Gmina Łącki oraz Stado Ogierów w Łącku. Patronami medialnymi imprezy zaś: Katolickie Radio Płock, Tygodnik Płocki oraz TVPR Telewizja Polska. Honorowym patronatem uroczystości objęli: Wicepremier, Minister Gospodarki, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Wojewoda mazowiecki, Marszałek Województwa Mazowieckiego oraz Prezes Agencji Nieruchomości Rolnych.

Uroczystości otworzył Wójt Gminy Łąck Zbigniew Białecki, który następnie przekazał głos Staroście Płockiemu Michałowi Boszko, Staroście Gostynińskiemu Janowi Baranowskiemu. Głos zabrał także Dyrektor Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego Oddział w Płocku Wojciech Banaszczak, Wiktor Szmulewicz - Prezes Mazowieckiej Izby Rolniczej, Dyrektor Stada Ogierów w Łącku - Bolesław Wyszatycki oraz Grażyna Opolska - Zastępca Dyrektora MODR Warszawa.

Na scenie wystąpiły zespoły: "Dzieci Płocka" im. Druha Wacława Milke,  "Promyki" ze Szkoły Podstawowej w Piotrkówku (gm. Słubice), "Grzybowianki" z Grzybowa (gm. Słubice), "Dzieci Ziemii Łąckiej" z Łącka, grup wokalno-tanecznych "Tańce Polskie" oraz "Old Country". Zebrane osoby mogły podziwiać także pokaz woltyżerki o wykonaniu Sekcji woltyżerki klubu jeździeckiego "Łąck" przy Stadzie Ogierów w Łącku.

Stoisko BP ARiMR w Płocku, na zdjęciu widoczna Małgorzata Krasecka - Naczelnik WRZ wraz z beneficjentką


Występ Zespołu "Dzieci Płocka" im. Druha Wacława Milke

Podczas uroczystości wręczono Puchary:

"Najciekawsza oferta rolnicza"  - Puchar Dyrektora MODR otrzymała firma ZHU Agromin, Krzysztof Grabarczyk, Nowe Proboszczewice
"Najciekawsze stoisko wystawowe" - Puchar Starosty Płockiego otrzymała firma POLSAD - Jacek Korczak z Kutna
- "Najciekawsza oferta ogrodnicza" - Puchar Wójta Gminy Łąck otrzymała firma  Mariana Urbańskiego z Kalenia
- "Najciekawsza oferta promująca ochronę środowiska" - Puchar Prezesa ZUOK Kobierniki otrzymała  firma WIK-PRO Michał Mirecki z Łącka

Podczas XXI Giełdy Rolniczej miały miejsce również:

- Konkurs Plastyczny dla dzieci pt. "Piłka jest okrągła, a bramki są dwie" - uczestniczyło  40 dzieci, za przepiękne prace, wszystkie dzieci otrzymały  nagrody.
- Konkurs KRUS "Pracuj bezpiecznie" - laureatami konkursu zostali: Krzysztof Różycki, Barbara Gątarek, Paweł Uliński.
- Konkurs "Rzut podkową" o puchar Prezesa SO w Łącku - w konkursie udział wzięło 17uczestników. Największa liczbę punktów uzyskali: Robert Frydrysiak, Krzysztof Okrasa, Michał Stanc. W tym roku nagrodzony został najmłodszy uczestnik konkursu, którym był Grzegorz Dzięgielewski ( 7 lat).

Podsumowano i wręczono nagrody w Ogólnokrajowym Konkursie "Bezpieczne Gospodarstwo Rolne- 2012 r."- etap regionalny. Konkurs organizowany jest przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Państwową Inspekcję Pracy oraz Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego.  Nagrodzeni zostali: Danuta i Stanisław Matuszewscy, Jacek Zmysłowski, Marcin Brudnowski, Michał Ostrowicki, Edyta i Jarosław  Zimakowscy, Andrzej Kodłubaj.

Wręczono także dyplomy i nagrody Starosty Gostynińskiego za szczególne osiągnięcia w chowie trzody chlewnej rolnikom, wyróżnieni zostali: Halina i Krzysztof Kozaneccy, Agnieszka i Roman Krysztofik, Małgorzata i Bogusław Woźniak.

BP ARiMR w Płocku udostępniło materiały informacyjne z zakresu PROW 2007 - 2013 oraz identyfikacji i rejestracji zwierząt, a także udostępniało zainteresowanym osobom informacji z powyższego zakresu.

 

Goście zgromadzeni podczas giełdy rolniczej. Na zdjęciu w pierwszym rzędzie widoczni: Adam Sierocki - Przewodniczący Rady Powiatu w Płocku, Wiktor Szmulewicz - Prezes MIR, Wojciech Banaszczak - Dyrektor MODR Oddział w Płocku
Pokaz woltyżerki w wykonaniu Sekcji woltyżerki klubu jeździeckiego "Łąck" przy Stadzie Ogierów w Łącku


Wystawcy XXI Giełdy Rolniczej w Łącku
data2
Audycje Radiowe ARiMR Ekspert ARiMR odpowiada na pytania Tam byliśmy
zobacz także
Efektywnie gospodaruj nawozami - stop stratom azotu i fosforu
INSTYTUCJE WSPÓŁPRACUJĄCE

© 2010 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

linia