wyszukiwarka

Spotkanie informacyjno-szkoleniowe w lubelskim OR ARiMR

25 lutego 2010r. Lubelski OR ARiMR zorganizował spotkanie informacyjno - szkoleniowe dla Administracji Samorządowej Województwa Lubelskiego oraz instytucji rolniczych dotyczące rozpoczęcia naboru wniosków o płatności bezpośrednie oraz rolnośrodowiskowe.

Andrzej Bieńko serdecznie wita uczestników spotkania
od lewej: Mariusz Kostka - Z-ca Dyrektora LOR ARiMR, Robert Pośnik - Dyrektor DBR ARiMR , Renata Mantur - Dyrektor DPB ARiMR, Andrzej Bieńko - Dyrektor LOR ARiMR

Tematem spotkania były zasady przyznawania płatności bezpośrednich, pomocy finansowej z tytułu wspierania gospodarowania na obszarach górskich oraz innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW), płatności z tytułu realizacji przedsięwzięć rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt (PROW 2004-2006), płatności rolnośrodowiskowe (PROW 2007-2013) oraz działania inwestycyjne w ramach PROW 2007-2013.

Podczas dyskusji fachowego wsparcia udzielali Renata Mantur, dyrektor Departamentu Płatności Bezpośrednich oraz Robert Pośnik, dyrektor Departamentu Baz Referencyjnych z Centrali ARiMR.

I rząd od lewej Sławomir Sosnowski - Wicemarszałek Województwa Lubelskiego, ks. Stanisław Sieczka - Archidiecezja Lubelska, Mariusz Nowak- Kierownik BP Łęczna LOR ARiMR, Małgorzata Bujak - Z-ca Kierownika BP Łęczna LOR ARiMR
licznie zgromadzeni uczestnicy spotkania informacyjnego.

W spotkaniu uczestniczyło 100 osób, w tym przedstawiciele Administracji Samorządowej, Służb Weterynaryjnych oraz pracownicy instytucji i organizacji rolniczych.

data2
Audycje Radiowe ARiMR Ekspert ARiMR odpowiada na pytania Tam byliśmy
zobacz także
Efektywnie gospodaruj nawozami - stop stratom azotu i fosforu
INSTYTUCJE WSPÓŁPRACUJĄCE

© 2010 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

linia