wyszukiwarka

Łódzki ARiMR na Dożynkach Powiatowych w Rawie Mazowieckiej

Gospodarze Dożynek -Starosta Dożynek - Kierownik BP Rawa Maz. Grzegorz Stefaniak ze Starostą Rawskim Józefem Matysiakiem
Stoisko ARiMR

29 sierpnia 2010 r. w Rawie Mazowieckiej odbyły się XII Dożynki powiatowe. Uroczystość rozpoczęła się od przemarszu sprzed budynku Starostwa Powiatowego na Zamek Książąt Mazowieckich. Mszę polową, celebrował Biskup Łowicki Andrzej Dziuba.

Na starostów Dożynek zostali wybrani: kierownik BP ARiMR w Rawie Mazowieckiej oraz kierownik Rejonowego Zespołu Doradców ODR w Rawie Mazowieckiej - Urszula Olszowska.

Organizatorzy zapewnili odwiedzającym liczne atrakcje. Były to między innymi: widowisko artystyczne - "Między ziemią a niebem nauczymy się sprawiedliwie dzielić chlebem", przegląd dorobku zespołów folklorystycznych z terenu całego powiatu rawskiego. Nie zabrakło również kramów
z atrakcjami regionalnymi dla smakoszy, wyrobami rękodzieła ludowego. Dodatkową atrakcją były dwie kozy, które wśród odwiedzających dzieci cieszyły się wielkim zainteresowaniem. Na dożynkach swoje stoisko zorganizowała także nasza Agencja. Pracownicy biura powiatowego ARiMR w Rawie Mazowieckiej zorganizowali prelekcję, w której przybliżali mieszkańcom powiat rawski w statystykach ARiMR, informując między innymi o wielkości dopłat, strukturze upraw, ilości zwierząt objętych znakowaniem. Po zakończeniu prelekcji mieszkańcy wypełniali test z zakresu zdobytej wiedzy, który cieszył się dużym zainteresowaniem (ponad 150 prawidłowych rozwiązań). Taka forma przekazania wiedzy o Agencji spotkała się wśród uczestników z bardzo pozytywnym odbiorem.

data2
Audycje Radiowe ARiMR Ekspert ARiMR odpowiada na pytania Tam byliśmy
zobacz także
Efektywnie gospodaruj nawozami - stop stratom azotu i fosforu
INSTYTUCJE WSPÓŁPRACUJĄCE

© 2010 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

linia