wyszukiwarka

Dożynki Gminne 2013 w Żarnowie

Zespół Stepniczanie
Wójt Gminy Stepnica Andrzej Wyganowski, Starościna Barbara Gancarczyk oraz Starosta Stanisław Gancarczyk
Konkurs na najpiękniejszy wieniec dożynkowy
Festiwal Smaków, na pierwszym planie Danuta Łukasik Naczelnik WDSPB BP w Nowogardzie oraz Agnieszka Makowska Prezes Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Stepnickiej
Festiwal Smaków, Jury ocenia przygotowane potrawy

23 sierpnia 2013r. w Żarnowie, gm. Stepnica odbyły się Dożynki Gminne 2013. Obchody Święta Plonów rozpoczęły się uroczystą Mszą Świętą, którą odprawił ksiądz proboszcz Andrzej Oleszczuk z Parafii pw. Chrystusa Króla w Żarnowie. Obrzęd dożynkowy poprowadził zespół "Stepniczanie". Wójt Gminy - Andrzej Wyganowski oraz Starościna Barbara Gancarczyk, Starosta Dożynek Stanisław Gancarczyk oraz Przewodniczący Ryszard Ławicki podzielili się chlebem z mieszkańcami Gminy. Kolejnym punktem programu był konkurs na "Najpiękniejszy wieniec dożynkowy". Zaprezentowano 8 wieńców dożynkowych przygotowanych przez sołectwa: Gąsierzyno, Stepniczka, Bogusławie, Łąka, Widzieńsko, Miłowo, Żarnowo oraz Emilię Żurawską. Jury w składzie: Danuta Łukasik - Naczelnik Wydziału BP ARiMR w Nowogardzie,  Elżbieta Paździor - Firma Dekoratorska, Lucyna Sosnowska - nauczycielka Gimnazjum, Lidia Wyzińska - Dyrektor GOK oraz Witold Kaleczyc - Przewodniczący Rady Powiatu - wybrało najładniejszy wieniec, którym został ten przygotowany przez sołectwo Łąka. II miejsce zajął wieniec Widzieńska, a III wieniec wykonany przez sołectwo Stepniczka. Po konkursie na wieniec, rozpoczął się Festiwal smaków regionalnych zorganizowany przez Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Stepnickiej. Była to już III edycja tego konkursu kulinarnego. Były oceniane potrawy z ryb, ciasta i desery oraz nalewki. Uczestnikom dopisał kunszt i wyobraźnia. Jury w składzie: Ryszard Ławicki, Witold Kaleczyc, Małgorzata Szczepanowicz, Danuta Łukasik, Stanisław Gancarczyk, Barbara Gancarczyk, Daniela Wyganowska oceniało przygotowane przysmaki. Po burzliwych obradach wyłoniono zwycięzców, którzy zdobyli cenne nagrody, natomiast wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali nagrody pocieszenia. Po części oficjalnej odbył się X Turniej Wsi. Przedstawiciele 11 sołectw rywalizowali w konkurencjach, takich jak: Wbijanie gwoździa, Wodna gonitwa, Wyścig olbrzymów, Przecinanie jabłka i Rzut "gumo filcem" na odległość. Zwyciężyło sołectwo Łąka przed Żarnowem i Widzieńskiem. Podczas święta można było zapisać się na różne kursy organizowane w ramach projektów z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Z informacji uzyskanych od Pani Lucyny Sosnowskiej, która jest autorką wszystkich projektów realizowanych na terenie Gminy Stepnica, aktualnie realizowane są cztery projekty Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IX Rozwój kompetencji i wykształcenia w regionach, z działania 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich. Projekty skierowane są do mieszkańców w wieku powyżej 50 roku życia lub kobiet, formą realizacji są różnego typu szkolenia. Realizowane są działania w ramach projektów: "English is easy" - kurs języka angielskiego od podstaw, "Komputer 50+" - kurs komputerowy połączony z interaktywnymi wykładami na temat uczenia się przez całe życie dla osób zamieszkałych w małych miejscowościach gminy odległych od niej o ponad 10 km, "e-dukacja 50+" - kurs obsługi komputera i użytkowania Internetu dla 18 osób zamieszkałych w Stepnicy i okolicach, "Aktywne Miłowianki" " 100 godzinne przedsięwzięcie, w którym 10 kobiet ze wsi Miłowo uczestniczy w kursach: kulinarnym, komputerowym i rękodzieła artystycznego. W/w wymienione projekty są odpowiedzią na potrzeby mieszkańców i zostały napisane z ich inicjatywy. Projekty są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W Gminie Stepnica od roku 2007 do 2013 oprócz wyżej wymienionych zrealizowano już 16 projektów z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, na ogólną kwotę 2,8 mln zł. Wiele z nich uzyskało pierwsze miejsce na listach rankingowych.

Komisja oceniająca potrawy
Pani Lucyna Sosnowska (autorka programów) przyjmuje zapisy na kursy zorganizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
data2
Audycje Radiowe ARiMR Ekspert ARiMR odpowiada na pytania Tam byliśmy
zobacz także
Efektywnie gospodaruj nawozami - stop stratom azotu i fosforu
INSTYTUCJE WSPÓŁPRACUJĄCE

© 2010 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

linia