Tam byliśmy - konferencje, seminaria i nie tylko

Dolny Śląsk: Komputery dla szkoły podstawowej
24.03.2017

Od lewej: Agnieszka Ciołkoszy - Pietrzyk dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych nr 1 we Wrocławiu, Zygmunt Skiba  zastępca dyrektora Dolnośląskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Wiesława Gawior zastępca dyrektora Dolnośląskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Anna Tarasiewicz zastępca dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych nr 1 we Wrocławiu

Wiesława Gawior oraz Zygmunt Skiba zastępcy dyrektora Dolnośląskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przekazali 24.03.2017 r. w siedzibie OR we Wrocławiu 10 zestawów komputerowych na ręce dyrektor Zespołu...

Warmińsko-Mazurskie: Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 - seminarium w Olsztynie
23.03.2017

Z prawej Leszek Potorski, dyrektor WMOR ARiMR

W środę 22 marca 2017 r. w Olsztynie odbyło się seminarium dotyczące realizacji zadań w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020. Organizatorem był Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego w Olsztynie. Patronat honorowy pełnił wojewoda...

Pomorskie: PROW 2014-2020, kampania 2017 - wspólne szkolenie pracowników PODR i ARiMR
23.03.2017

Z-ca dyrektora POR Żaneta Jenta - od lewej - oraz Ewa Szymańska -z-ca dyrektora PODR otwierają spotkanie

21 marca w Lubaniu, w głównej siedzibie Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego odbyło się szkolenie prowadzone przez pracowników Centrali ARiMR dla pracowników Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego oraz Oddziału Agencji z Gdyni. Inicjatywa...

Mazowsze: Szkolenia dla rolników w powiecie siedleckim
23.03.2017

Szkolenie dla uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im. Kazimierza Wielkiego, klasa o profilu "Technik Rolnik"

W dniach od 1 do 20 marca 2017 r. pracownicy Siedleckiego Biura Powiatowego ARiMR przeprowadzili cykl szkoleń o zmianach i sposobie wypełniania wniosku o przyznanie płatności bezpośrednie oraz wspieraniu działalności rolniczej na obszarach ONW za...

Warmińsko-Mazurski OR ARiMR szkoli doradców ODR
22.03.2017

Za stołem prezydialnym z-ca dyr. WMODR Małgorzata Micińska-Wąsik, dyr. WMOR ARiMR Leszek Potorski i z-ca dyr. WMODR Zdzisław Kamiński, poniżej stołu ? z-ca kierownika BDSPB WMOR ARiMR Grzegorz Graszk

21 marca 2017 r. w Warmińsko-Mazurskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Olsztynie przeprowadzona została narada szkoleniowa z zakresu płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz aplikacji e-Wniosek 2017.Po części oficjalnej, którą...

Małopolska: Z podhalańskimi rolnikami o rozwoju małych gospodarstw
22.03.2017

Adam Ślusarczyk - dyrektor Małopolskiego OR ARiMR

W związku z rozpoczęciem naboru wniosków w ramach "Restrukturyzacji małych gospodarstw" ARiMR wyszła naprzeciw oczekiwaniom rolników, organizując spotkanie informacyjne. Odbyło się ono 21 marca w Urzędzie Gminy w Nowym Targu, a...

Kujawsko-Pomorskie: ARiMR szkoliło wnioskodawców w Żninie
22.03.2017

Szkolenie w Żninie

21 marca br. w Żninie rolnicy mogli uzyskać szczegółowe informacje dotyczące trwających oraz planowanych naborów wniosków w ARiMR w ramach PROW2014-2020. Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wraz ze żnińskim Biurem...

Warmińsko-Mazurskie: Konferencja w Olsztynie "Obrót ziemią rolną w praktyce"
22.03.2017

Konferencja w Olsztynie "Obrót ziemią rolną w praktyce"

20 marca 2017 r. w siedzibie Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie odbyła się konferencja poświęcona praktycznym zagadnieniom dotyczącym obrotu ziemią. Została zorganizowana przez Warmińsko-Mazurską Izbę Rolniczą, Agencję Nieruchomości Rolnych Oddział...

Kielce: Spotkanie ministra rolnictwa z kierownictwem ARiMR w Świętokrzyskim OR
21.03.2017

Józef Cepil, Magdalena Józefecka, Małgorzata Erlich-Smurzynska, Krzysztof Jurgiel i Agata Wojtyszek

Przebywający w Kielcach z okazji targów AGROTECH i LASEXPO Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztof Jurgiel, skorzystał z zaproszenia Małgorzaty Erlich- Smurzyńskiej dyrektor Świętokrzyskiego Oddziału Regionalnego ARiMR i odwiedził 17.03.2017 roku...

Wielkopolska: Powiat poznański zamyka cykl spotkań "Wspólnie dla wielkopolskiej wsi".
21.03.2017

Zastępca dyrektora Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego Zbigniew Król witający przybyłych gości na spotkanie w Kleszczewie

W piątek 17 marca br. w Hali Widowiskowo- Sportowej w Kleszczewie odbyło się już ostatnie spotkanie z rolnikami z cyklu "Wspólnie dla wielkopolskiej wsi". Spotkanie informacyjne organizowane było pod patronatem wojewody wielkopolskiego...