Administrowanie potencjałem produkcyjnym winorośli i wina

Zarządzenie Nr 121/2017 Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia 15.09.2017 r. w sprawie wprowadzenia Warunków udziału w mechanizmie "Administrowanie potencjałem produkcyjnym winorośli i wina"- otwórz

Warunki udziału w mechanizmie "Administrowanie potencjałem produkcyjnym winorośli i wina" - otwórz

Załączniki do Warunków udziału w mechanizmie "Administrowanie potencjałem produkcyjnym winorośli i wina":

Załącznik 1 - Wniosek o wpis do ewidencji - otwórz

Załącznik 2 - Skrócony wniosek o wpis do ewidencji - otwórz

Załącznik 3 - Wniosek o skreślenie z ewidencji - otwórz