Rynki Rolne

Zadania realizowane bezpośrednio przez ARiMR:

Administrowanie rozdysponowaniem owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprzedaży - otwórz

Nadzwyczajna pomoc dostosowawcza dla producentów mleka i rolników w innych sektorach hodowlanych - otwórz

Pomoc dla posiadaczy świń utrzymujących nie więcej niż 50 sztuk zwierząt, którzy otrzymali nakaz wstrzymania produkcji wieprzowiny z powodu niespełnienia wymagań związanych z ASF - otwórz

Zadania delegowane przez ARiMR do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa:

Administrowanie potencjałem produkcyjnym winorośli i wina - otwórz

Interwencyjny zakup i sprzedaż masła oraz odtłuszczonego mleka w proszku - otwórz

Interwencyjny zakup i sprzedaż zbóż - otwórz

Monitorowanie produkcji kwotowej i pozakwotowej oraz pobieranie opłat na rynku cukru - otwórz

Monitorowanie produkcji na rynku cukru - otwórz

Program dla szkół - otwórz

Przetwarzanie cukru przemysłowego - otwórz

Wniosek wraz z załącznikami o pomoc w programie "Owoce i warzywa w szkole" w roku szkolnym 2016/2017 - otwórz

Wniosek wraz z załącznikami o zapłatę kwoty należnej z tytułu dopłaty do mleka i przetworów mlecznych dostarczonych do placówek oświatowych w roku szkolnym 2016/2017 - otwórz

Wsparcie działań promocyjnych i informacyjnych na rynkach wybranych produktów rolnych - otwórz

Wsparcie rynku produktów pszczelich - otwórz

Zasady monitorowania rafinacji cukru przywiezionego spoza UE - otwórz