wyszukiwarka

W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, prowadzone są aktualnie prace nad mechanizmami pomocy finansowej dla rolnictwa i wsi ze środków budżetu Wspólnej Polityki Rolnej na nową perspektywę finansową. Jednym z istotnych problemów w Polsce wymagającym rozwiązania (m.in. za pomocą środków unijnych) jest poprawa struktury agrarnej i stworzenie ogółowi gospodarstw rolnych możliwości rozwoju i pozyskiwania wyższych dochodów -  więcej informacji

data2
Audycje Radiowe ARiMR Ekspert ARiMR odpowiada na pytania Tam byliśmy
zobacz także
Efektywnie gospodaruj nawozami - stop stratom azotu i fosforu
INSTYTUCJE WSPÓŁPRACUJĄCE

© 2010 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

linia