Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020

Harmonogram naboru wniosków PROW 2014-2020

Logotyp PROW 2014 - 2020

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi dokonało aktualizacji harmonogramu planowanych naborów wniosków w ramach PROW 2014-2020. W załączeniu znajduje się zatwierdzony przez Ryszarda Zarudzkiego Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi harmonogram planowanych naborów wniosków w ramach PROW 2014-2020 do 30.06.2017 r. - otwórz harmonogram

Plakat ARiMR

Pełna wersja PROW 2014 - 2020 - aktualizacja z 27.04.2016 - otwórz

Skrócona wersja PROW 2014 - 2020 - aktualizacja z 27.04.2016 - otwórz

PROW 2014 - 2020 wszystkie dokumenty po aktualizacji - otwórz 

Dodatkowe dokumenty pomocne przy ubieganiu się o wsparcie rozdzielane przez ARiMR w latach 2014 - 2020 - otwórz

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 - działania

Plakat autorstwa Wojciecha Stefańca przygotowany na zlecenie ARiMR

Archiwalne informacje

Broszura MRiRW o wsparciu z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 - 27 stycznia 2015 r. - otwórz

PROW na lata 2014 - 2020 zatwierdzony 12 grudnia 2014 r. - otwórz

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 -12 grudnia 2014 r. - w skrócie