Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020

Harmonogram naboru wniosków PROW 2014-2020

Logotyp PROW 2014 - 2020

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi podało harmonogram planowanych naborów wniosków w ramach PROW 2014-2020 w 2017 roku - otwórz harmonogram

Plakat ARiMR

PROW 2014 - 2020 wszystkie dokumenty po aktualizacji - przejdź do portalu MRiRW 

Dodatkowe dokumenty pomocne przy ubieganiu się o wsparcie rozdzielane przez ARiMR w latach 2014 - 2020 - otwórz

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 - działania

Plakat autorstwa Wojciecha Stefańca przygotowany na zlecenie ARiMR

Działanie 1 Transfer wiedzy i działalność informacyjna

Działanie 2 Usługi doradcze, usługi z zakresu zarządzania gospodarstwem rolnym i usługi z zakresu zastępstw

Działanie 3 Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych

Poddziałanie 4.1 Modernizacja gospodarstw rolnych

Poddziałanie 4.1 Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach OSN

Poddziałanie 4.2 Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój nabór wniosków od 10 kwietnia do 9 maja 2017 r.

Poddziałanie 4.3 Inwestycje w środki trwałe - Scalanie gruntów 

Poddziałanie 5.2 Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej

Poddziałanie 6.1 Premie dla młodych rolników - wnioski można składać od 27 kwietnia do 26 maja 2017 r.

Poddziałanie 6.2 Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich nabór wniosków od 13 marca do 11 kwietnia 2017 r.

Poddziałanie: 6.3 Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw - operacje typu: Restrukturyzacja małych gospodarstw nabór wniosków od 30 marca do 28 kwietnia 2017 r.

Poddziałanie 6.4 Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej

Poddziałanie 6.5 Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi

Działanie 7 Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich

Działanie 8 Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów

Działanie 9 Tworzenie grup producentów i organizacji producentów

Działanie 10 Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne

Działanie 11 Rolnictwo ekologiczne

Działanie 13 Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (tzw. płatność ONW) - podstawowe informacje

Działanie 16 Współpraca

Działanie 19 LEADER

Pomoc techniczna

Wniosek Beneficjenta o zaliczkę dla działań objętych PROW na lata 2014-2020 - otwórz

Kalkulator obliczania wielkości ekonomicznej gospodarstw (SO) - otwórz

Księga wizualizacji i logotypy PROW 2014 - 2020 - otwórz

Archiwalne informacje

Broszura MRiRW o wsparciu z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 - 27 stycznia 2015 r. - otwórz

PROW na lata 2014 - 2020 zatwierdzony 12 grudnia 2014 r. - otwórz

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 -12 grudnia 2014 r. - w skrócie