Strona główna serwisu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne w 2014 roku

 1. O pomocy - otwórz
 2. Definicje - otwórz
 3. Zasady przyznawania pomocy - "Krok po kroku" - otwórz
 4. Wysokość pomocy - otwórz
 5. Przeniesienie własności/współwłasności gruntów objętych wnioskiem o przyznanie pomocy na zalesianie - otwórz
 6. Przejęcie płatności w przypadku śmierci rolnika lub zapisu windykacyjnego - otwórz
 7. Przyznanie pomocy na zalesianie w przypadku rozwiązania albo przekształcenia rolnika lub wystąpienia innego zdarzenia prawnego, w wyniku których zaistniało następstwo prawne inne niż śmierć rolnika - otwórz
 8. Wypłata pomocy po doręczeniu decyzji w sprawie przyznania pomocy na zalesianie - otwórz
 9. Zwrot płatności oraz siła wyższa i nadzwyczajne okoliczności - otwórz  
 10. Normy i wymogi wzajemnej zgodności - otwórz
 11. Wykaz aktów prawnych obowiązujących dla wniosków o przyznanie pomocy na zalesianie - otwórz
 12. Pytania i odpowiedzi w zakresie wsparcia udzielanego w ramach działania "Zalesianie gruntów rolnych oraz innych niż rolne" - otwórz
 13. Pobierz wnioski

Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne w 2013 roku

 1. O pomocy - otwórz
 2. Definicje - otwórz
 3. Zasady przyznawania pomocy - "Krok po kroku" - otwórz
 4. Wysokość pomocy - otwórz
 5. Przeniesienie własności/współwłasności gruntów objętych wnioskiem o przyznanie pomocy na zalesianie - otwórz
 6. Przejęcie płatności w przypadku śmierci rolnika lub zapisu windykacyjnego - otwórz
 7. Przyznanie pomocy na zalesianie w przypadku rozwiązania albo przekształcenia rolnika lub wystąpienia innego zdarzenia prawnego, w wyniku których zaistniało następstwo prawne inne niż śmierć rolnika - otwórz
 8. Zwrot płatności oraz siła wyższa i nadzwyczajne okoliczności - otwórz  
 9. Normy i wymogi wzajemnej zgodności - otwórz
 10. Wykaz aktów prawnych obowiązujących dla wniosków o przyznanie pomocy na zalesianie - otwórz
 11. Pobierz wnioski

KONTAKT

Nie wahaj się skontaktować z nami, aby uzyskać więcej informacji.

Informacje kontaktowe

Adres: Centrala ARiMR , Poleczki 33, 02-822 Warszawa
Telefon: 800 38 00 84, Fax: 22 318 53 30
Email: info@arimr.gov.pl
Infolinia: 800 38 00 84

Oddziały Regionalne i Biura Powiatowe

INSTYTUCJE WSPÓŁPRACUJACE

WSPIERAMY TAKŻE

Szczegółowe informacje na temat Dni Otwarte Funduszy Europejskich - link otwiera się w nowym oknie Szczegółowe informacje na temat programu Poznaj dobrą żywność - link otwiera się w nowym oknie Szczegółowe informacje na temat programu Poznaj dobrą żywność - link otwiera się w nowym oknie