Strona główna serwisu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Terminy przyjmowania wniosków o pomoc w ARiMR

 

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje wnioski o przyznanie pomocy w ramach:

 

I. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013:

Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne  - wnioski można składać od 1 czerwca  do 31 lipca 2013 r.

Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności  -  od 2009 roku do wyczerpania środków finansowych, ale nie później niż do 31 grudnia 2013 roku

Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów  -  od 2009 roku do wyczerpania środków finansowych, ale nie później niż do 31 grudnia 2013 roku

Grupy producentów rolnych  -  od 2007 roku do wyczerpania środków finansowych

Nabory wniosków o przyznanie pomocy z działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania 311 "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" prowadzone przez Lokalne Grupy Działania

Nabory wniosków o przyznanie pomocy z działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania 312 "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" prowadzone przez Lokalne Grupy Działania

II. Program Operacyjny RYBY 2007 - 2013:

  1. Środek 1.5 "Rekompensaty społeczno-gospodarcze w celu zarządzania krajową flotą rybacką" - wnioski można składać do 31 grudnia 2013 r. Wnioski przyjmowane są w Oddziałach Regionalnych ARiMR.
    1. Więcej informacji
    2. Dokumenty

Rolnicze inwestycje finansowane przez ARiMR

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, od początku swojego istnienia, czyli od 1994 r. przekazała swoim beneficjentom ze środków unijnych i krajowych 186 miliardów złotych. Najważniejszym instrumentem wsparcia udzielanego rolnictwu, są dopłaty bezpośrednie, finansowane ze środków I filara Wspólnej Polityki Rolnej UE. Polscy rolnicy otrzymują te dopłaty od 2004 roku. Drugim kluczowym mechanizmem finansowania rolnictwa, przetwórstwa żywności i rozwoju obszarów wiejskich jest Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich, wcześniej PROW 2004-2006, obecnie realizowany jest PROW 2007-2013.

Efekty wsparcia udzielanego przez ARiMR z unijnych programów pomocowych - więcej

Zdjęcie Edward Zabłotni