ARiMR

PROW 2007 - 2013

PROW 2007-2013 obejmuje 22 działania, które są wdrażane w ramach 4 osi priorytetowych. Wszystkie te działania są finansowane z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz współfinansowane z krajowego budżetu. 14 Działań z PROW 2007-2013 wdraża ARiMR, 6 samorządy wojewódzkie a po jednym Agencja Rynku Rolnego i Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa (FAPA). 

Terminy przyjmowania wniosków o pomoc z PROW 2007 - 2013

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje wnioski o przyznanie pomocy z następujących działań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013:

Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności - przez cały czas - więcej informacji

Nabory wniosków o przyznanie pomocy z działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania 311 "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" prowadzone przez Lokalne Grupy Działania

Nabory wniosków o przyznanie pomocy z działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania 312 "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" prowadzone przez Lokalne Grupy Działania

Wszystkie informacje o pomocy w ramach PROW 2007 - 2013


"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."

Informacja opracowana przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Instytucja Zarządzająca PROW 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

KONTAKT

Nie wahaj się skontaktować z nami, aby uzyskać więcej informacji.

Informacje kontaktowe

Adres: Centrala ARiMR , Poleczki 33, 02-822 Warszawa
Telefon: 0-800 38-00-84, Fax: 22 318-53-30
Email: info@arimr.gov.pl
Infolinia: 0800 38 00 84

Oddziały Regionalne i Biura Powiatowe
INSTYTUCJE WSPÓŁPRACUJACE
WSPIERAMY TAKŻE