Działanie 1.12 Inwestycje w zakresie poprawy infrastruktury portów rybackich, giełd rybnych, miejsc wyładunku i przystani oraz w celu zwiększenia efektywności energetycznej przyczyniającej się do ochrony środowiska  -  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Strona główna serwisu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Działanie 1.12 Inwestycje w zakresie poprawy infrastruktury portów rybackich, giełd rybnych, miejsc wyładunku i przystani oraz w celu zwiększenia efektywności energetycznej przyczyniającej się do ochrony środowiska

Wniosek o płatność (wersja obowiązująca od dnia 16.06.2018 r.) - pobierz plik (format .xls)

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja obowiązująca od dnia 16.06.2018 r.) pobierz plik (format .pdf)

Wzór oświadczenia pełnomocnika dotyczące przetwarzania danych osobowych - otwórz

 

 

 

 

 

Wniosek o płatność (wersja obowiązująca do dnia 15.06.2018 r.) - pobierz plik (format .xls)

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja obowiązująca do dnia 15.06.2018 r.) - pobierz plik (format .pdf)