Działanie 2.6 "Promowanie kapitału ludzkiego i tworzenie sieci kontaktów"

1. Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie dla naboru  11.07.2017-31.07.2017 r. , z kwotą dla naboru wynosząca 4 300 000 zł (na podstawie danych zawartych we wnioskach o dofinansowanie)

lista do pobrania (data publikacji 21 sierpnia 2017 r.)

2. Aktualizacja listy rankingowej wniosków o dofinansowanie dla naboru  11.07.2017-31.07.2017 r., z kwotą dla naboru wynoszącą 4 300 000 zł (na podstawie danych zawartych we wnioskach o dofinansowanie) - lista do pobrania (data publikacji 1 grudnia 2017 r.)

3. Aktualizacja listy rankingowej wniosków o dofinansowanie dla naboru  11.07.2017-31.07.2017 r., z kwotą dla naboru wynoszącą 4 300 000 zł (na podstawie danych zawartych we wnioskach o dofinansowanie) - lista do pobrania (data publikacji 12 grudnia 2017 r.)

4. Aktualizacja listy rankingowej wniosków o dofinansowanie dla naboru  11.07.2017-31.07.2017 r., z kwotą dla naboru wynoszącą 4 300 000 zł (na podstawie danych zawartych we wnioskach o dofinansowanie) - lista do pobrania (data publikacji 7 marca 2018 r.)

5. Aktualizacja listy rankingowej wniosków o dofinansowanie dla naboru  11.07.2017-31.07.2017 r., z kwotą dla naboru wynoszącą 4 300 000 zł (na podstawie danych zawartych we wnioskach o dofinansowanie)- lista do pobrania (data publikacji 21 maja 2018 r.)