Grupa operacji prowdzących do wzrostu produkcji w akwakulturze w zakresie okreslonym w art. 48 ust.1 lit. j 508/2014

1. Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie dla  naboru  w dniach 29.09.2017-27.10.2017 r

z kwotą dla naboru wynoszącą 60 000 000 zł (na podstawie danych zawartych we wnioskach o dofinansowanie) - lista do pobrania

(data publikacji 20 listopada 2017 r.)

2. Aktualizacja lista rankingowa wniosków o dofinansowanie dla  naboru  w dniach 29.09.2017-27.10.2017 r

z kwotą dla naboru wynoszącą 60 000 000 zł (na podstawie danych zawartych we wnioskach o dofinansowanie) - lista do pobrania

(data publikacji 6 marca 2018 r.)

 

3. Aktualizacja lista rankingowa wniosków o dofinansowanie dla  naboru  w dniach 29.09.2017-27.10.2017 r

nastąpiła zmiana kwoty naboru z 60 000 000 zł do 95 000 000 zł (na podstawie danych zawartych we wnioskach o dofinansowanie) - lista do pobrania

(data publikacji 30 marca 2018 r.)

4. Aktualizacja lista rankingowa wniosków o dofinansowanie dla  naboru  w dniach 29.09.2017-27.10.2017 r

z kwotą dla naboru wynoszącą 95 000 000 zł (na podstawie danych zawartych we wnioskach o dofinansowanie) - lista do pobrania

(data publikacji 30 maja 2018 r.)

5. Aktualizacja lista rankingowa wniosków o dofinansowanie dla  naboru  w dniach 29.09.2017-27.10.2017 r

z kwotą dla naboru wynoszącą 95 000 000 zł (na podstawie danych zawartych we wnioskach o dofinansowanie) - lista do pobrania

(data publikacji 2 lipca 2018 r.)

6. Aktualizacja lista rankingowa wniosków o dofinansowanie dla  naboru  w dniach 29.09.2017-27.10.2017 r

z kwotą dla naboru wynoszącą 95 000 000 zł (na podstawie danych zawartych we wnioskach o dofinansowanie) - lista do pobrania

(data publikacji 3 września 2018 r.)

7. Aktualizacja lista rankingowa wniosków o dofinansowanie dla  naboru  w dniach 29.09.2017-27.10.2017 r

z kwotą dla naboru wynoszącą 95 000 000 zł (na podstawie danych zawartych we wnioskach o dofinansowanie) - lista do pobrania

(data publikacji 19 października 2018 r.)