Grupa operacji prowadzących do wzrostu produkcji w akwakulturze – w przypadku wsparcia, o którym mowa w art. 48 ust. 1 lit. a rozporządzenia nr 508/2014  -  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Strona główna serwisu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Grupa operacji prowadzących do wzrostu produkcji w akwakulturze – w przypadku wsparcia, o którym mowa w art. 48 ust. 1 lit. a rozporządzenia nr 508/2014

1. Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie dla naboru 15.09.2017 - 13.10.2017 r.,

z kwotą dla naboru wynoszącą 100 000 000 zł (na podstawie danych zawartych we wnioskach o dofinansowanie) - lista do pobrania (data publikacji 3 listopada 2017 r.)

2. Aktualizacja listy rankingowej wniosków o dofinansowanie dla naboru 15.09.2017 - 13.10.2017 r., z kwotą dla naboru wynoszącą 100 000 000 zł (na podstawie danych zawartych we wnioskach o dofinansowanie) lista do pobrania (data publikacji 16 luty 2018 r.)

3. Aktualizacja listy rankingowej wniosków o dofinansowanie dla naboru 15.09.2017 - 13.10.2017 r., z kwotą dla naboru wynoszącą 100 000 000 zł (na podstawie danych zawartych we wnioskach o dofinansowanie) lista do pobrania (data publikacji 15 marca 2018 r.)