Grupa operacji prowadzących do wzrostu produkcji w akwakulturze – w przypadku wsparcia, o którym mowa w art. 48 ust. 1 lit. a rozporządzenia nr 508/2014  -  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Strona główna serwisu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Grupa operacji prowadzących do wzrostu produkcji w akwakulturze – w przypadku wsparcia, o którym mowa w art. 48 ust. 1 lit. a rozporządzenia nr 508/2014

1. Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie dla naboru 15.09.2017 - 13.10.2017 r.,

z kwotą dla naboru wynoszącą 100 000 000 zł (na podstawie danych zawartych we wnioskach o dofinansowanie) - lista do pobrania (data publikacji 3 listopada 2017 r.)

2. Aktualizacja listy rankingowej wniosków o dofinansowanie dla naboru 15.09.2017 - 13.10.2017 r., z kwotą dla naboru wynoszącą 100 000 000 zł (na podstawie danych zawartych we wnioskach o dofinansowanie) lista do pobrania (data publikacji 16 luty 2018 r.)

3. Aktualizacja listy rankingowej wniosków o dofinansowanie dla naboru 15.09.2017 - 13.10.2017 r., z kwotą dla naboru wynoszącą 100 000 000 zł (na podstawie danych zawartych we wnioskach o dofinansowanie) lista do pobrania (data publikacji 15 marca 2018 r.)

4. Aktualizacja listy rankingowej wniosków o dofinansowanie dla naboru 15.09.2017 - 13.10.2017 r., -nastąpiła zmiana kwoty naboru ze 100 000 000 zł do 135 000 000 zł (na podstawie danych zawartych we wnioskach o dofinansowanie) lista do pobrania data publikacji 30 marca 2018 r.)

5. Aktualizacja listy rankingowej wniosków o dofinansowanie dla naboru 15.09.2017 - 13.10.2017 r., z kwotą dla naboru wynoszącą 135 000 000 zł (na podstawie danych zawartych we wnioskach o dofinansowanie) lista do pobrania (data publikacji 26 kwietnia 2018 r.)

6. Aktualizacja listy rankingowej wniosków o dofinansowanie dla naboru 15.09.2017 - 13.10.2017 r., z kwotą dla naboru wynoszącą 135 000 000 zł (na podstawie danych zawartych we wnioskach o dofinansowanie) lista do pobrania (data publikacji 16 maja 2018 roku)

7. Aktualizacja listy rankingowej wniosków o dofinansowanie dla naboru 15.09.2017 - 13.10.2017 r., z kwotą dla naboru wynoszącą 135 000 000 zł (na podstawie danych zawartych we wnioskach o dofinansowanie) lista do pobrania (data publikacji 17 maja 2018 roku)

8. Aktualizacja listy rankingowej wniosków o dofinansowanie dla naboru 15.09.2017 - 13.10.2017 r., z kwotą dla naboru wynoszącą 135 000 000 zł (na podstawie danych zawartych we wnioskach o dofinansowanie) lista do pobrania (data publikacji 22 maja 2018 roku)

9. Aktualizacja listy rankingowej wniosków o dofinansowanie dla naboru 15.09.2017 - 13.10.2017 r., z kwotą dla naboru wynoszącą 135 000 000 zł (na podstawie danych zawartych we wnioskach o dofinansowanie) lista do pobrania (data publikacji 5 lipca 2018 roku)

10. Aktualizacja listy rankingowej wniosków o dofinansowanie dla naboru 15.09.2017 - 13.10.2017 r., z kwotą dla naboru wynoszącą 135 000 000 zł (na podstawie danych zawartych we wnioskach o dofinansowanie) lista do pobrania (data publikacji 13 lipca 2018 roku)