Działanie 1.9 Zdrowie bezpieczeństwo

1. Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie dla naboru 14.11.2017 - 8.12.2017,

z kwotą dla naboru wynoszącą 20 000 000 zł - lista do pobrania

(data publikacji 4 stycznia 2018 r.)

2. Aktualizacja listy rankingowej wniosków o dofinansowanie dla naboru 14.11.2017 - 8.12.2017, z kwotą dla naboru wynoszącą 20 000 000 zł- lista do pobrania

(data publikacji 31 stycznia 2018 r.)

3. Aktualizacja listy rankingowej wniosków o dofinansowanie dla naboru 14.11.2017 - 8.12.2017, z kwotą dla naboru wynoszącą 20 000 000 zł- lista do pobrania

(data publikacji 4 czerwca 2018 r.)

4. Aktualizacja listy rankingowej wniosków o dofinansowanie dla naboru  14.11.2017 - 08.12.2017 r., według stanu na dzień 12 czerwca 2018 r. (nastąpiła zmiana kwoty naboru z 20 000 000 zł do 26 000 000 zł) lista do pobrania

5. Aktualizacja listy rankingowej wniosków o dofinansowanie dla naboru  14.11.2017 - 08.12.2017 r., według stanu na dzień 4 lipca  lista do pobrania

 UWAGA!!!

Informujemy, że znajdujące się na liście rankingowej wnioski o dofinansowanie w pierwszej kolejności zostaną poddane weryfikacji przez ARiMR pod kątem zgodności z zapisami § 82 rozporządzenia wykonawczego dla Priorytetu 1 w zakresie dotyczącym złożenia przez wnioskodawcę więcej niż jednego wniosku o dofinansowanie w ramach jednego naboru jak również w zakresie przesłanek pozostawienia wniosku o dofinansowanie bez rozpatrzenia, o których mowa w § 84 ww. rozporządzenia. Po dokonaniu ww. oceny lista zostanie niezwłocznie zaktualizowana.