Spotkania informacyjne w zakresie działania 2.5 Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe

 

Mając na uwadze duże zainteresowanie ze strony potencjalnych wnioskodawców, naborem wniosków o dofinansowanie w ramach działania 2.Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe ARiMR informuje, że w ramach poszczególnych Oddziałów Regionalnych zostaną przeprowadzone spotkania informacyjne dotyczące zasad przyznawania pomocy w zakresie działania 2.5. Poniżej przedstawiono szczegółowe informacje na temat ww. spotkań.

 

Oddział RegionalnyForma spotkania informacyjnego           Termin                            Lokalizacja                        

Dolnośląski Oddział Regionalny

Dzień otwarty

05.02.2018

Siedziba Oddziału Regionalnego
ul. Giełdowa 8
 52-438 Wrocław

Kujawsko-Pomorski Oddział Regionalny

Dzień otwarty

05.02.2018

Siedziba Oddziału Regionalnego
 ul. Dąbrowskiego 4
 87-100 Toruń

Lubelski Oddział Regionalny

Dzień otwarty

02.02.2018

Siedziba  Oddziału Regionalnego
Elizówka 65A
21-003 Ciecierzyn

Lubuski Oddział Regionalny

Szkolenie

05.02.2018

Siedziba Biura Wsparcia Inwestycyjnego
Lubuskiego OR
ul. Walczaka 106
66-400 Gorzów Wlkp.
od godziny 10:00

Łódzki Oddział Regionalny

Dzień otwarty

01.02.2018

Siedziba  Oddziału Regionalnego
Al. Piłsudskiego 84
92-202 Łódź

Małopolski Oddział Regionalny

Szkolenie

02.02.2018

Siedziba Oddziału Regionalnego
ul. Lubicz 25
31-503 Kraków
sala nr 415 (IV piętro)
w godzinach 10:00-13:00
Informacja dodatkowa:
W celu przygotowania odpowiedniej ilości materiałów szkoleniowych zainteresowane osoby proszone są o potwierdzenie swojego udziału pod nr telefonu 12/629-80-24

Mazowiecki Oddział Regionalny

Dzień otwarty

05.02.2018

Siedziba  Oddziału Regionalnego
Al. Jana Pawła II 70
00-175 Warszawa

Opolski Oddział Regionalny

Szkolenie

31.01.2018

Sala Konferencyjna Nadleśnictwa Opole
ul. Groszowicka 10
od godziny 9:00

Podkarpacki Oddział Regionalny

Dzień otwarty

31.01.2018

Siedziba  Oddziału Regionalnego
Al. Tadeusza Rejtana 36
35-310 Rzeszów

Podlaski Oddział Regionalny

Dzień otwarty

02.02.2018

Biuro Wsparcia Inwestycyjnego Podlaskiego OR
ul. Lipowa 32A
15-427 Białystok
pokój 106

Pomorski Oddział Regionalny

Dzień otwarty

02.02.2018

Siedziba  Oddziału Regionalnego
ul. Kołłątaja 1
81-332 Gdynia

Śląski Oddział Regionalny

Szkolenie

05.02.2018

Siedziba Oddziału Regionalnego
ul. Sobieskiego 7
42-200 Częstochowa
sala nr 370 (III piętro)
 w godzinach 11:00-13:00

Świętokrzyski Oddział Regionalny

Szkolenie

05.02.2018

Siedziba  Oddziału Regionalnego
ul. Warszawska 430
25-414 Kielce
od godziny 11:00

Warmińsko-Mazurski Oddział Regionalny

Dzień otwarty

05.02.2018

Siedziba  Oddziału Regionalnego
ul. Św. Wojciecha 2
10-038 Olsztyn

Wielkopolski Oddział Regionalny

Szkolenie

05.02.2018

Siedziba  Oddziału Regionalnego
ul. Strzeszyńska 36
60-479 Poznań
od godziny 9:00

Zachodniopomorski Oddział Regionalny

Szkolenie

02.02.2018

Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach
Barzkowice 2
 73-134 Barzkowice
w godzinach 10:30-12:00