Aktualności

Publikacja listy rankingowej wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach działania 2.1"Innowacje"

Publikacja listy rankingowej wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach działania 1.5 "Inwestycje w zakresie ułatwiania przestrzegania obowiązku dotyczącego wyładunku wszystkich połowów"

Rusza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach działania 2.5 Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe  

Działanie 2.3 Inwestycje produkcyjne w akwakulturę - wzór wniosku o płatność

Działanie 2.6 Promowanie kapitału ludzkiego i tworzenie sieci kontaktów - wzór wniosku o płatność

Konsultacje dotyczące zmiany definicji MŚP (Małych i Średnich Przedsiębiorstw)

Publikacja listy rankingowej wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach działania 1.11 "Wartość dodana, jakość produktów i wykorzystywanie niechcianych połowów"

KOMUNIKAT PREZESA AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA dotyczący zmiany kwoty limitu środków finansowych dla przeprowadzonego naboru wniosków o dofinansowanie w ramach działania 2.1 "Innowacje"

KOMUNIKAT PREZESA AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA dotyczący zmiany kwoty limitu środków finansowych dla przeprowadzonego naboru wniosków o dofinansowanie w ramach działania 1.13 "Innowacje"

Działanie 5.4 Przetwarzanie produktów rybołówstwa i akwakultury - wzór umowy o dofinansowanie

Obowiązek wpisu beneficjentów Priorytetu 1-3 i 5-6 oraz pomocy technicznej PO „Rybactwo i Morze” do ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności – od 1 września 2017 roku