Zawiadomienia o wszczęciu postępowań administracyjnych w sprawie zwrotu kwot zmniejszonych płatności bezpośrednich za 2014 r.

Dolnośląski Oddział Regionalny ARiMR

Kujawsko-Pomorski Oddział Regionalny ARiMR

Lubelski Oddział Regionalny ARiMR

Lubuski Oddział Regionalny ARiMR

Łódzki Oddział Regionalny ARiMR

Małopolski Oddział Regionalny ARiMR

Mazowiecki Oddział Regionalny ARiMR

Opolski Oddział Regionalny ARiMR

Podkarpacki Oddział Regionalny ARiMR

Podlaski Oddział Regionalny ARiMR

Pomorski Oddział Regionalny ARiMR

Śląski Oddział Regionalny ARiMR

Świętokrzyski Oddział Regionalny ARiMR

Warmińsko-Mazurski Oddział Regionalny ARiMR

Wielkopolski Oddział Regionalny ARiMR

Zachodniopomorski Oddział Regionalny ARiMR