Płatności bezpośrednie w 2012 roku

Ogólne zasady przyznawania płatności oraz terminy składania wniosku i zmian do wniosku o przyznanie płatności w 2012 roku.

1. Ważne definicje - otwórz

2. Ogólne zasady przyznawania płatności - otwórz

3. Zasady deklarowania działek rolnych we wniosku - otwórz

4. Terminy składania wniosku i zmian do wniosku - otwórz

5. Ogólne zasady wypłaty płatności - otwórz

6. Jednolita płatność obszarowa - otwórz

7. Krajowe uzupełniające płatności obszarowe, w tym:

  • uzupełniająca płatność podstawowa - otwórz
  • płatność uzupełniająca do powierzchni uprawy chmielu, do której przyznano płatność uzupełniającą do powierzchni uprawy chmielu za 2006 r. (płatność niezwiązana z produkcją) - otwórz
  • płatność uzupełniająca do powierzchni roślin przeznaczonych na paszę, uprawianych na trwałych użytkach zielonych (płatność zwierzęca) - otwórz

8. Krajowe płatności uzupełniające, w tym:

  • płatność uzupełniająca dla producentów surowca tytoniowego (płatność niezwiązana do tytoniu) - otwórz
  • płatność uzupełniająca w zakresie produkcji ziemniaka skrobiowego (płatność niezwiązana do skrobi) - otwórz

9. Oddzielna płatność z tytułu owoców i warzyw (płatność do pomidorów) -otwórz 

10. Oddzielna płatność z tytułu owoców miękkich - otwórz

11. Oddzielna płatność z tytułu cukru (płatność cukrowa) - otwórz

12. Wsparcie specjalne:

  • specjalna płatność obszarowa do powierzchni uprawy roślin strączkowych i motylkowatych drobnonasiennych - otwórz
  • płatność do krów i owiec - otwórz
  • płatność do surowca tytoniowego (płatność do tytoniu) - otwórz

13. Zasady przyznawania płatności w przypadku przekazania gospodarstwa - otwórz

14. Zasady przyznawania płatności spadkobiercom - otwórz

15. Zasady przyznawania płatności w przypadku rozwiązania albo przekształcenia rolnika lub wystąpienia innego zdarzenia prawnego w wyniku których zaistniało następstwo prawne inne niż śmierć rolnika - otwórz

16. Informacja o możliwości i trybie żądania doręczenia decyzji w sprawie przyznania płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego  oraz złożenia odwołania  od tej decyzji - otwórz

17. Normy i wymogi wzajemnej zgodności - otwórz

18. Akty prawne - otwórz

 

UWAGA!

Ważny komunikat dla rolników ubiegających się o płatność do surowca tytoniowego - otwórz

Rejestr pierwszych przetwórców surowca tytoniowego - otwórz