Obowiązujące stawki płatności bezpośrednich w roku 2012

Rodzaj płatności

Planowane kwoty na realizację poszczególnych płatności bezpośrednich za 2012 r. w PLN

Stawki płatności za 2012 r. w PLN

Jednolita płatność obszarowa (JPO)

10 272 497 231,63 zł

732,06 zł/ha

Uzupełniająca Płatność Obszarowa - inne rośliny

1 648 601 122,03 zł

211, 80 zł/ha

Uzupełniająca Płatność Obszarowa - płatności zwierzęce

503 377 965,68 zł

306,99 zł/ha

Uzupełniająca Płatność Obszarowa - płatność do powierzchni upraw chmielu

2 606 472,55 zł

1276,38 zł/ha

Płatność niezwiązana do skrobi

38 627 152,96 zł

463,39 zł/tonę

Płatność niezwiązana do tytoniu odmiany typu Virginia

117 755 775,85 zł

5,62 zł/kg

Płatność niezwiązana do tytoniu odmiany typu Barley

66 177 464,73 zł

3,93 zł/kg

Oddzielna płatność z tytułu cukru

652 658 522,97 zł

52,44 zł/tonę

Oddzielna płatność z tytułu owoców i warzyw (płatność do pomidorów)

27 557 017,00 zł

162,09 zł/tonę

Oddzielna płatność do owoców miękkich

78 792 738,38 zł

2670,66 zł/ha

Specjalna płatność obszarowa do powierzchni upraw roślin strączkowych i motylkowatych drobnonasiennych

122 923 269,43 zł

672,56 zł/ha

Płatność do krów

187 133 280,00 zł

584,79 zł/szt

Płatność do owiec

7 891 607,40 zł

123,11 zł/szt

Płatność do surowca tytoniowego

119 153 833,00 zł

-

Razem płatności bezpośrednie

13 845 753 453,59 zł