wyszukiwarka

Pomoc Unijna

Po wejściu Polski do UE ARiMR powierzono rolę instytucji wdrożeniowej oraz agencji płatniczej w ramach programów współfinansowanych z unijnych funduszy. Jednolita Płatność Obszarowa (JPO), wypłacana rolnikom w ramach płatności bezpośrednich, finansowana jest z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG), a Uzupełniająca Płatność Obszarowa (UPO) - z krajowego budżetu od 2007 r.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013  finansowany jest z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich EFRROW - 13,2 mld euro, a wkład polskich środków publicznych wynosi około 4 mld euro.

Program Operacyjny "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nabrzeżnych obszarów rybackich na lata 2007-2013" finansuje Europejski Fundusz Rybacki - 734 mln euro, a współfinansowanie krajowe wynosi 244,7 mln euro.

Pomoc udzielaną uznanym organizacjom producentów owoców i warzyw oraz wstępnie uznanym grupom producentów owoców i warzyw finansuje od 2007 r. Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji przy współfinansowaniu krajowym.

data2
Audycje Radiowe ARiMR Ekspert ARiMR odpowiada na pytania Tam byliśmy
zobacz także
Poznaj Dobrą Żywność
Efektywnie gospodaruj nawozami - stop stratom azotu i fosforu
INSTYTUCJE WSPÓŁPRACUJĄCE

© 2010 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

linia