Pomoc krajowa

ARiMR ma w swojej ofercie wsparcie udzielane rolnikom w ramach budżetu krajowego, tzw. pomoc krajową. Pomoc ta udzielana jest w formie dopłat do oprocentowania oraz gwarancji i poręczeń i spłaty preferencyjnych kredytów inwestycyjnych i klęskowych, poręczeń spłaty kredytów studenckich, dofinansowania kosztów ponoszonych przez producentów rolnych  na utylizację padłych zwierząt, dofinansowania kosztów poniesionych na przygotowanie wniosku o rejestrację nazw i oznaczeń geograficznych pierwotnych produktów rolnych.

Zasady udzielania powyższej pomocy począwszy od 1 maja 2007 r. zostały dostosowane do wymagań Komisji Europejskiej.

Ponadto Agencja realizuje zobowiązania z tytułu pomocy przyznanej przed 1 maja 2007 r.

Jakie informacje dostępne są w tej sekcji?