Ogłoszenia Prezesa ARiMR

"Innowacje", o których mowa w art. 47 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014
27.06.2017

Logotyp PO RYBY 2014 - 2020

OGŁOSZENIE PREZESA AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA w sprawie możliwości składania wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze" w ramach Priorytetu 2 - Wspieranie akwakultury zrównoważonej...

Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój
05.06.2017

Logotyp PROW 2014 - 2020

Ogłoszenie Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój" objętego...

Ogłoszenie Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje w ramach działania "Współpraca"
30.05.2017

Logotyp PROW 2014 - 2020

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020  w terminie od dnia 30 czerwca 2017 r. do dnia 31 lipca 2017 r. Warunki i tryb przyznawania pomocy, w tym szczegółowe informacje o prawach i obowiązkach beneficjentów w ramach...

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania "Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw"
29.05.2017

Logotyp PROW 2014 - 2020

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje związane z zaprzestaniem chowu i hodowli świń realizowane na obszarach wyznaczonych w związku ze zwalczaniem afrykańskiego pomoru świń (ASF) w dniach od 29 czerwca do 28...

Ogłoszenie Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu "Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej"
29.05.2017

Logotyp PROW 2014 - 2020

w ramach poddziałania "Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w terminie od dnia 29 czerwca 2017 r. do dnia 28 lipca 2017 r. -...