Ogłoszenia Prezesa ARiMR

Działanie 5.3 "Środki dotyczące obrotu" - prowadzenie regionalnych, krajowych lub transnarodowych kampanii komunikacyjnych i promocyjnych
14.06.2018

Logo PO RYBY 2014 - 2020

Ogłoszenie o naborze  wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 5.3  "Środki dotyczące obrotu" Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłasza1 nabór wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 5.3 ...

Działanie 5.3 "Środki dotyczące obrotu" - znajdowanie nowych rynków i poprawa warunków wprowadzania do obrotu produktów rybołówstwa i akwakultury
14.06.2018

Logo PO RYBY 2014 - 2020

Ogłoszenie o naborze  wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 5.3  "Środki dotyczące obrotu" Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłasza1 nabór wniosków o dofinansowanie w zakresie działania...

Zwiększenie limitu środków w naborze przeprowadzonym od 14 listopada do 8 grudnia 2017 r. w ramach działania 1.9 "Zdrowie i bezpieczeństwo" - komunikat Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
12.06.2018

Logo "Rybactwo i morze"

W związku z ogłoszeniem Prezesa Agencji Restrukturyzacji Modernizacji Rolnictwa z dnia 27 października 2017 roku w sprawie możliwości składania wniosków o dofinansowanie  w ramach Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze", Priorytetu...

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 3.1 "Kontrola i egzekwowanie": 26 lipca - 9 sierpnia 2018 r.
08.06.2018

PO RYBY 2014 - 2020

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłasza1 nabór wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 3.1 "Kontrola i egzekwowanie". Nabór dotyczy działania w ramach Priorytetu 3. Wspieranie wdrażania Wspólnej Polityki...

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 3.1 "Kontrola i egzekwowanie": 11 lipca - 25 lipca 2018 r.
08.06.2018

Logo PO RYBY 2014 - 2020

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłasza1 nabór wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 3.1 "Kontrola i egzekwowanie". Nabór dotyczy działania w ramach Priorytetu 3. Wspieranie wdrażania Wspólnej Polityki...