Ogłoszenia Prezesa ARiMR

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 1.10 "Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej"
23.01.2018

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłasza1  nabór wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 1.10 "Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej". Nabór dotyczy działania w ramach Priorytetu 1. Promowanie...

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 5.3 "Środki dotyczące obrotu"
23.01.2018

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłasza1  nabór wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 5.3  "Środki dotyczące obrotu". Nabór dotyczy działania w ramach Priorytetu 5. Wspieranie obrotu i...

Zaproszenie
18.01.2018

Logo PROW 2014 - 2020

do składania Wniosków o umieszczenie w wykazie kandydatów na ekspertów do wydania opinii w ramach oceny operacji realizowanych w ramach działania Współpraca objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, których przedmiotem...

Modernizacja gospodarstw rolnych
18.01.2018

Logo PROW 2014 - 2020

Ogłoszenie Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu "Modernizacja gospodarstw rolnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach...

Inwestycje w zakresie ułatwiania przestrzegania obowiązku dotyczącego wyładunku wszystkich połowów
08.01.2018

Logo PO RYBY 2014 - 2020

OGŁOSZENIE PREZESA AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA w sprawie możliwości składania wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze" w ramach Priorytetu 1. Promowanie rybołówstwa zrównoważonego...