Ogłoszenia Prezesa ARiMR

Innowacje związane z ochroną żywych zasobów morza
26.05.2017

Logotyp "Rybactwo i Morze" 2014 - 2020

OGŁOSZENIE PREZESA AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA w sprawie możliwości składania wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze" w ramach Priorytetu 1. Promowanie rybołówstwa zrównoważonego...

Modernizacja gospodarstw rolnych: Rozwój produkcji mleka krowiego
24.05.2017

Logotyp PROW 2014 - 2020

Ogłoszenie Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu "Modernizacja gospodarstw rolnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach...

Modernizacja gospodarstw rolnych: Rozwój produkcji prosiąt
24.05.2017

Logotyp PROW 2014 - 2020

Ogłoszenie Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy  na operacje typu "Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach...

Modernizacja gospodarstw rolnych: Rozwój produkcji bydła mięsnego
24.05.2017

Logotyp PROW 2014 - 2020

Ogłoszenie Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu "Modernizacja gospodarstw rolnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach...

Pomoc na operacje dotyczące złomowania statku rybackiego oraz przekwalifikowania statku rybackiego: OGŁOSZENIE PREZESA AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA -
19.05.2017

Logotyp PO RYBY 2014 - 2020

w sprawie możliwości składania wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze" w ramach Priorytetu 1. Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i...