Ogłoszenia Prezesa ARiMR

Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej
19.09.2017

Logotyp 2014 - 2020

Ogłoszenie Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu "Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji...

Efektywne gospodarowanie zasobami, zmniejszenie zużycia wody i chemikaliów, systemy recyrkulacji minimalizujące zużycie wody
15.09.2017

Logotyp PO RYBY 2014 - 2020

OGŁOSZENIE PREZESA AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA w sprawie możliwości składania wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze" w ramach Priorytetu 2 - Wspieranie akwakultury zrównoważonej...

Pomocy z tytułu wyrównania ceny sprzedaży świń
05.09.2017

Logotyp ARiMR

Ogłoszenie Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w sprawie naboru wniosków o udzielenie Pomocy z tytułu wyrównania ceny sprzedaży świń Wnioski o przyznanie pomocy w ramach mechanizmu "Pomoc z  tytułu wyrównania ceny...

Inwestycje produkcyjne w akwakulturę
01.09.2017

Logotyp Rybactwo i Morze 2014 - 2020

OGŁOSZENIE PREZESA AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA w sprawie możliwości składania wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze" w ramach Priorytetu 2 - Wspieranie akwakultury zrównoważonej...

Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000
28.08.2017

Logotyp PROW 2014 - 2020

Ogłoszenie Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu "Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000" w ramach poddziałania...