Ogłoszenia Prezesa ARiMR

Premie dla młodych rolników
29.05.2018

Logo PROW 2014 - 2020

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej na operacje typu "Premie dla młodych rolników" w ramach poddziałania "Pomoc w rozpoczęciu działalności...

Restrukturyzacja małych gospodarstw
18.05.2018

Logo PROW 2014 - 2020

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej na operacje typu "Restrukturyzacja małych gospodarstw" w ramach poddziałania "Pomoc na rozpoczęcie...

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 3.1 "Kontrola i egzekwowanie"
16.05.2018

Logo "Rybactwo i Morze" na lata 2014 - 2020

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłasza1 nabór wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 3.1 "Kontrola i egzekwowanie". Nabór dotyczy działania w ramach Priorytetu 3. Wspieranie wdrażania Wspólnej Polityki...

Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów
27.04.2018

Logo PROW 2014 - 2020

Ogłoszenie Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w sprawie możliwości składania wniosków o przyznanie wsparcia na zalesienie w zakresie działania "Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów" w...

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 3.1 "Kontrola i egzekwowanie"
25.04.2018

Logo "Rybactwo i morze"

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłasza1 nabór wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 3.1  "Kontrola i egzekwowanie". Nabór dotyczy działania w ramach Priorytetu 3. Wspieranie wdrażania Wspólnej...