Ogłoszenia Prezesa ARiMR

Działanie "Inwestycje produkcyjne w akwakulturę", operacje realizowane w ramach wsparcia, o którym mowa w art. 48 ust. 1 lit. f i h rozporządzenia nr 508/2014
09.08.2017

Logotyp Rybactwo i Morze 2014 - 2020

OGŁOSZENIE PREZESA AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA w sprawie możliwości składania wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze" w ramach Priorytetu 2 - Wspieranie akwakultury zrównoważonej...

Działanie "Inwestycje produkcyjne w akwakulturę", operacje realizowane w ramach wsparcia, o którym mowa w art. 48 ust. 1 lit. c i d rozporządzenia nr 508/2014
07.08.2017

Logotyp Rybactwo i Morze

OGŁOSZENIE PREZESA AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA w sprawie możliwości składania wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze" w ramach Priorytetu 2 - Wspieranie akwakultury zrównoważonej...

Transfer Wiedzy i działalność informacyjna
24.07.2017

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa OGŁASZA I EDYCJĘ KONKURSÓW NA REALIZACJĘ OPERACJI W RAMACH DZIAŁANIA "Transfer Wiedzy i działalność informacyjna" DLA PODZIAŁANIA "Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia...

Działanie 5.3 "Środki dotyczące obrotu"
21.07.2017

Logotyp "Rybactwo i morze" 2014 - 2020

OGŁOSZENIE PREZESA AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA w sprawie możliwości składania wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze" w ramach Priorytetu 5. Wspieranie obrotu i przetwarzania w...

Promowanie kapitału ludzkiego i tworzenie sieci kontaktów
27.06.2017

Logotyp PO RYBY 2014 - 2020

OGŁOSZENIE PREZESA AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA w sprawie możliwości składania wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze" w ramach Priorytetu 2 - Wspieranie akwakultury zrównoważonej...