Ogłoszenia Prezesa ARiMR

Tworzenie grup producentów i organizacji producentów
29.06.2018

Logo PROW 2014 - 2020

Ogłoszenie Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o naborze wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania "Tworzenie grup producentów i organizacji producentów” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata...

Limit środków na przyznanie pomocy w naborze przeprowadzonym od 18 kwietnia do 28 maja 2018 r. w ramach działania 6.1 "Zintegrowany Nadzór Morski" zwiększony
25.06.2018

Logo PO RYBY 2014 - 2020

KOMUNIKAT PREZESA AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA W związku z ogłoszeniem Prezesa Agencji Restrukturyzacji Modernizacji Rolnictwa z dnia 3 kwietnia 2018 r. w sprawie możliwości składania wniosków o dofinansowanie  w ramach...

Więcej pieniędzy na obsługę wniosków o pomoc złożonych od 6 do 28 lutego br. w ramach działania "Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej"
19.06.2018

Logo PO Ryby 2014 - 2020

KOMUNIKAT PREZESA AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA W związku z ogłoszeniem Prezesa Agencji Restrukturyzacji Modernizacji Rolnictwa z dnia 23 stycznia 2018 roku w sprawie możliwości składania wniosków o dofinansowanie w ramach...

Działanie 5.3 "Środki dotyczące obrotu" - prowadzenie regionalnych, krajowych lub transnarodowych kampanii komunikacyjnych i promocyjnych
14.06.2018

Logo PO RYBY 2014 - 2020

Ogłoszenie o naborze  wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 5.3  "Środki dotyczące obrotu" Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłasza1 nabór wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 5.3 ...

Działanie 5.3 "Środki dotyczące obrotu" - znajdowanie nowych rynków i poprawa warunków wprowadzania do obrotu produktów rybołówstwa i akwakultury
14.06.2018

Logo PO RYBY 2014 - 2020

Ogłoszenie o naborze  wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 5.3  "Środki dotyczące obrotu" Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłasza1 nabór wniosków o dofinansowanie w zakresie działania...