Ogłoszenia Prezesa ARiMR

Działania "Współpraca" - kandydaci na ekspertów - uzupełniający nabór
22.02.2018

Logo PROW 2014 - 2020

Prezes ARiMR zatwierdził kandydatów na ekspertów: Wykaz kandydatów do wydawania opinii dotyczących oceny operacji realizowanych w ramach działania "Współpraca" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 - II nabór...

Wsparcie na rzecz opracowywania i wdrażania środków ochrony oraz współpraca regionalna
19.02.2018

Logo Rybactwo i Morze 2014 - 2020

Ogłoszenie o naborze  wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 1.1 "Wsparcie na rzecz opracowywania i wdrażania środków ochrony oraz współpraca regionalna" Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłasza1 nabór...

Ogłoszenie Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Pani Marii Fajger
07.02.2018

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, informuje o możliwości ubiegania się o pomoc finansową w formie kredytów preferencyjnych.W dniu 7 lutego 2018 r. na internetowej platformie aplikacyjnej Agencja udostępni współpracującym...

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 2.5 "Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe"
26.01.2018

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłasza1  nabór wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 2.5 "Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe". Nabór dotyczy działania w ramach Priorytetu 2 – Wspieranie...

Ogłoszenie o uruchomieniu postępowania na wyłonienie Beneficjenta poddziałania 2.1 Wsparcie korzystania z usług doradczych w ramach działania Usługi doradcze, usługi z zakresu zarządzania gospodarstwem rolnym i usługi z zakresu zastępstw
26.01.2018

ARiMR informuje, że ogłoszenie o postepowaniu na "Wyłonienie Beneficjenta poddziałania 2.1 Wsparcie korzystania z usług doradczych w ramach działania Usługi doradcze, usługi z zakresu zarządzania gospodarstwem rolnym i usługi z zakresu...