Ogłoszenia Prezesa ARiMR

OGŁOSZENIE PREZESA AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA
26.04.2017

Logotyp PO RYBY 2014 - 2020

w sprawie możliwości składania wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze" w ramach Priorytetu 2 - Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo, zasobooszczędnej, innowacyjnej, konkurencyjnej i opartej...

Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów
25.04.2017

Logotyp PROW 2014 - 2020

Ogłoszenie Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w sprawie możliwości składania wniosków o przyznanie wsparcia na zalesienie w zakresie działania "Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów" w ramach Programu...

OGŁOSZENIE PREZESA AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA
14.04.2017

Logotyp Rybactwo i Morze 2014 - 2020

w sprawie możliwości składania wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze"  w ramach Priorytetu 1. Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i...

Ogłoszenie Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Dariusza Golca
13.04.2017

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Dariusz Golec, informuje o możliwości ubiegania się o pomoc finansową w formie kredytów na wznowienie produkcji po klęskach żywiołowych (linia kredytowa o symbolu K01, K02, DK01, DK02). W...

OGŁOSZENIE PREZESA AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA
04.04.2017

Logotyp Rybactwo i Morze

w sprawie możliwości składania wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze" w ramach Priorytetu 1. Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i...