Ogłoszenia Prezesa ARiMR

OGŁOSZENIE PREZESA AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA
17.01.2017

Logotyp Rybactwo i Morze

w sprawie możliwości składania wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze" w ramach Priorytetu 3 "Wspieranie wdrażania Wspólnej Polityki Rybołówstwa" w zakresie Działania 3.1 "Kontrola i egzekwowanie" na realizację...[więcej]

Działanie 5.3 "Środki dotyczące obrotu" w ramach Priorytetu 5. Wspieranie obrotu i przetwarzania, zawartego w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze" na lata 2014-2020.
16.12.2016

OGŁOSZENIE PREZESA AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA w sprawie możliwości składania wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 5.3 "Środki dotyczące obrotu" w ramach Priorytetu 5. Wspieranie obrotu i przetwarzania, zawartego w...[więcej]

Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej
24.11.2016

Logotyp PROW 2014 - 2020

Ogłoszenie Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu "Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w odtwarzanie...[więcej]

Działanie 3.2 "Gromadzenie danych" w ramach Priorytetu 3. Wspieranie wdrażania Wspólnej Polityki Rybołówstwa, zawartego w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze" na lata 2014-2020.
04.11.2016

OGŁOSZENIE PREZESA AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA w sprawie możliwości składania wniosków o dofinansowanie na operację, o której mowa w art. 77 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 z dnia 15 maja...[więcej]

Działanie 3.2 "Gromadzenie danych" w ramach Priorytetu 3. Wspieranie wdrażania Wspólnej Polityki Rybołówstwa, zawartego w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze" na lata 2014-2020.
04.11.2016

OGŁOSZENIE PREZESA AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA w sprawie możliwości składania wniosków o dofinansowanie na operację, o której mowa w art. 77 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 z dnia 15...[więcej]

Poprzednia