Ogłoszenia Prezesa ARiMR

Portal Ogłoszeń ARiMR dla Wnioskodawców/Beneficjentów. Wybór oferty na wykonanie inwestycji, tj. wykonanie robót budowlanych oraz dostawę towaru lub usługi w ramach PROW 2014-2020 tylko w trybie konkurencyjnym
16.02.2017

Logotyp ARiMR

W celu zapewnienia Wnioskodawcom/Beneficjentom PROW 2014-2020 możliwości wywiązania się z obowiązku wyboru oferty w trybie konkurencyjnym, ARiMR udostępni specjalny portal, na którym Wnioskodawcy/Beneficjenci działań/poddziałań/typów operacji oraz...

Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich
08.02.2017

Logotyp PROW 2014 - 2020

Ogłoszenie Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu "Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej" w ramach poddziałania "Pomoc na rozpoczęcie...

Komunikat Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w sprawie możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy technicznej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020
30.01.2017

Logotyp PROW 2014 - 2020

Od dnia 31 stycznia 2017 roku będzie można składać wnioski o przyznanie pomocy technicznej objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 (przejdź do wniosków). Warunki i tryb udzielania pomocy określa rozporządzenie Ministra...

OGŁOSZENIE PREZESA AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA
17.01.2017

Logotyp Rybactwo i Morze

w sprawie możliwości składania wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze" w ramach Priorytetu 3 "Wspieranie wdrażania Wspólnej Polityki Rybołówstwa" w zakresie Działania 3.1 "Kontrola i egzekwowanie" na realizację...

Działanie 5.3 "Środki dotyczące obrotu" w ramach Priorytetu 5. Wspieranie obrotu i przetwarzania, zawartego w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze" na lata 2014-2020.
16.12.2016

OGŁOSZENIE PREZESA AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA w sprawie możliwości składania wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 5.3 "Środki dotyczące obrotu" w ramach Priorytetu 5. Wspieranie obrotu i przetwarzania, zawartego w...