Przetargi

DPiZP.2610.27.2018
20.09.2018

Zakup oraz dostarczenie artykułów spożywczych do Centrali ARiMR

BOR07.2618.1.2018.CW - zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
14.09.2018

Postępowanie prowadzone w trybie art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych na zakup usług hotelowo-restauracyjnych dla pracowników Mazowieckiego Oddziału Regionalnego ARiMR w celu przeprowadzenia szkoleń

BOR14.2618.1.2018.MM - informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
14.09.2018

Usługi ochrony osób i mienia w obiektach Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Regionalnego ARiMR w Olsztynie oraz podległych mu Biur Powiatowych

BOR11.2610.2.2018.ESP - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
11.09.2018

Sprzedaż i dostawa artykułów biurowych oraz papieru kserograficznego

DPiZP.2610.34.2018
10.09.2018

Zakup samochodów osobowych wraz z ubezpieczeniem na potrzeby Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.