Przetargi

DDD.69097.1.2017 - części od 1 do 5
12.10.2017

Wyłonienie Beneficjenta poddziałania 2.3 Wsparcie dla szkolenia doradców w ramach działania Usługi doradcze, usługi z zakresu zarządzania gospodarstwem rolnym i usługi z zakresu zastępstw objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014...

BOR06.2610.06.2017 - unieważnienie wyboru najkorzystniejszej oferty
14.09.2017

Dostawa tonerów i innych materiałów eksploatacyjnych do Małopolskiego Oddziału Regionalnego

BOR09.2306.6.2017 - informacja o unieważnieniu postępowania
13.09.2017

Dostawa opon zimowych do samochodów służbowych eksploatowanych w Podkarpackim Oddziale Regionalnym ARiMR.

BOR12.2610.3.2017 - Informacja o unieważnieniu postępowania
13.09.2017

Wykonanie przebudowy dachu budynku Biura Powiatowego ARiMR w Raciborzu ul. Leśmiana 4, 47-400 Racibórz

BOR06.2610.07.2017 - Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
11.08.2017

Dostawa trzydziestu czterech urządzeń kopiujących dla Małopolskiego Oddziału Regionalnego ARiMR i Biur Powiatowych ARiMR w województwie małopolskim.