DPiZP.2610.2.2018

Zakup odbiorników GNSS z kontrolerami w postaci komputerów polowych

 1. Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dz.U.U.E
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia [SIWZ]
 3. Załącznik nr 6 do SIWZ - ESPD
 4. Materiał pomocniczy - załączniki w wersji edytowalnej word
 5. Odpowiedzi na pytania i zmiana SIWZ
 6. Wzór Formularza Ofertowego po zmianach - materiał pomocniczy w wersji edytowalnej word
 7. Odpowiedzi na pytania i zmiana SIWZ nr 2
 8. Wzór Formularza Ofertowego po zmianach nr 2 - materiał pomocniczy w wersji edytowalnej word
 9. Odpowiedz na pytanie i zmiana SIWZ nr 3
 10. Wzór Formularza Ofertowego po zmianach nr 3 - materiał pomocniczy w wersji edytowalnej word
 11. Odpowiedzi na pytanie i zmiana SIWZ nr 4
 12. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia wysłane do publikacji w Dz.U.U.E
 13. Wzór Formularza Ofertowego po zmianach nr 4 - materiał pomocniczy w wersji edytowalnej word
 14. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane w Dz.U.U.E
 15. Informacja z otwarcia ofert zamieszczona w dniu 25.04.2018 r.

Autor: B.Strzelecka

Data wprowadzenia: 05.03.2018