Przetargi

BOR14.2610.2.2017.MM
26.06.2017

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę w 2017 roku materiałów eksploatacyjnych do drukarek i urządzeń biurowych dla Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Regionalnego ARiMR w Olsztynie

BOR14.2610.3.2017.MM
21.06.2017

Postępowanie o zawarcie umowy ramowej na usługi serwisowe samochodów służbowych eksploatowanych przez Warmińsko-Mazurski Oddział Regionalny ARiMR w Olsztynie

BOR14.2610.1.2017.MM - informacja z otwarcia ofert
16.06.2017

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy w 2017 roku artykułów biurowych dla Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Regionalnego ARiMR w Olsztynie oraz podległych mu Biur Powiatowych