Przetargi

DDD.69094.1.2017
26.01.2018

Wyłonienie Beneficjenta poddziałania 2.1 Wsparcie korzystania z usług doradczych w ramach działania Usługi doradcze, usługi z zakresu zarządzania gospodarstwem rolnym i usługi z zakresu zastępstw objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na...

DPiZP.2610.43.2017
16.01.2018

Wykonanie oraz dostarczenie Zamawiającemu Publikacji

DPiZP.2610.38.2017
21.12.2017

Zakup usługi opieki serwisowej dla posiadanego systemu Forcepoint Triton Security Gateway Anywhere.

DPiZP.2610.39.2017
19.12.2017

Modernizacja i aktualizacja baz danych Systemu LPIS - opracowanie cyfrowej ortofotomapy oraz danych przestrzennych [ORTO2018]

DPiZP.2610.23.2017
23.10.2017

Zakup przełączników sieciowych dostępowych oraz urządzeń Firewall.