CENTRALA - ogłoszenia aktualne

Ogłoszenia - Praca w ARiMR

ARiMR/DPZP/76/17
27.04.2017

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poszukuje kandydata do pracy na stanowisku: Od Inspektora do Głównego Specjalisty w Departamencie Prawnym i Zamówień Publicznych Stanowisko pracy ds. obsługi prawnej programów inwestycyjnych i...

ARiMR/DWK/75/17
27.04.2017

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poszukuje kandydata do pracy na stanowisku: Starszy Specjalista/Główny Specjalista w Departamencie Wsparcia Krajowego Samodzielne stanowisko pracy Administrator Merytoryczny Systemów Dedykowanych

ARiMR/DBRiKT/74/17
26.04.2017

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poszukuje kandydata do pracy na stanowisku: Od Inspektora do Głównego Specjalisty w Departamencie Baz Referencyjnych i Kontroli Terenowych Stanowisko pracy ds. typowania

ARiMR/DBRiKT/72/17
21.04.2017

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poszukuje kandydata do pracy na stanowisku: Główny Specjalista w Departamencie Baz Referencyjnych i Kontroli Terenowych Stanowisko pracy ds. zapewnienia prawidłowości realizacji czynności...

ARiMR/DBRiKT/71/17
21.04.2017

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poszukuje kandydata do pracy na stanowisku: Od Inspektora do Głównego Specjalisty w Departamencie Baz Referencyjnych i Kontroli Terenowych Stanowisko pracy ds. nadzoru i zapewnienia...

Kierownik Projektu ARiMR/DI/73/17
21.04.2017

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poszukuje kandydata do pracy na stanowisku: Młodszy/Starszy Inżynier Oprogramowania w Departamencie Informatyki Stanowisko pracy ds. zarządzania projektami

ARiMR/DOPI/70/17
18.04.2017

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poszukuje kandydata do pracy na stanowisku: Inspektor/Specjalista w Departamencie Oceny Projektów Inwestycyjnych Stanowisko pracy ds. oceny wniosków o płatność i kontroli ex post