wyszukiwarka

OR02/13/10

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Kujawsko-Pomorski Oddział Regionalny w Toruniu

poszukuje kandydatów do pracy na:

Inspektor / Specjalista

w Biurze Powiatowym w Żninie

w Kujawsko-Pomorskim Oddziale Regionalnym ARiMR

miejsce pracy: Żnin

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Kujawsko–Pomorski Oddział Regionalny w Toruniu

poszukuje kandydatów do pracy na:

 

Inspektor / Specjalista
 w  Biurze Powiatowym w Żninie

w Kujawsko-Pomorskim Oddziale Regionalnym ARiMR

miejsce pracy: Żnin

numer ref.: OR02/13/10

 

Liczba poszukiwanych kandydatów / wymiar etatu:  1 osoba / 1 etat  - umowa o pracę na zastępstwo.

 

Główne obowiązki:

§          obsługa płatności bezpośrednich i mechanizmów Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich w zakresie przyjmowania, kontrolowania oraz rejestrowania wniosków w tym wniosków o przyznanie renty strukturalnej i rolnośrodowiskowych,

§          obsługa wniosku o wpis do ewidencji producentów w zakresie wprowadzania danych do systemu informatycznego oraz kontrolowania jego zgodności i kompletności,

§          realizacja czynności zgodnie z procedurami w ramach zadań kontrolera danych wniosków, a w szczególności: zatwierdzanie wniosku i naliczanie płatności, przygotowywanie decyzji o przyznaniu płatności oraz sporządzanie list płatności obszarowych,

§          realizacja czynności z zakresu instrumentów Kodeksu Postępowania Administracyjnego zgodnie z procedurami,

§          kontrola administracyjna wniosków  obszarowych w oparciu o GIS,

§          kontrola wizualna załączników graficznych.

 

Wykształcenie:

§ wyższe: administracja, geodezja oraz rolnicze  i pokrewne.

 

Wymagania konieczne:

§          znajomość problematyki Wspólnej Polityki Rolnej,

§          znajomość problematyki Unii Europejskiej w zakresie działań Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich,

§          znajomość zagadnień z Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

§          znajomość zagadnień związanych z działalnością ARiMR.

 

Wymagania pożądane:

§          komunikatywność, operatywność, sumienność, systematyczność, dyspozycyjność,

§          dobra  znajomość obsługi komputera  ( Windows, Excel, Word),

§          umiejętność pracy w zespole,

§          prawo jazdy kat. B.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

§          oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji-„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych”,

§          oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,

§          życiorys i list motywacyjny,

§          kserokopie dokumentów potwierdzających spełnianie wyżej wymienionych wymogów.

 

Dokumenty należy składać w terminie do:  2010-07-02

 

pod adresem:

           Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Kujawsko-Pomorski Oddział Regionalny

ul. Dąbrowskiego 4

87-100 Toruń

z dopiskiem:  OR02/13/10

 

Oferty niekompletne, niepodpisane lub otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Osoby zakwalifikowane zostaną powiadomione o terminie rozmowy wstępnej.

 

Dodatkowe informacje udzielane są pod numerem: tel. (56) 619-83-11/13

 

Wprowadził: 

Data wprowadzenia: 18.06.2010
data2
Audycje Radiowe ARiMR Ekspert ARiMR odpowiada na pytania Tam byliśmy
zobacz także
Efektywnie gospodaruj nawozami - stop stratom azotu i fosforu
INSTYTUCJE WSPÓŁPRACUJĄCE

© 2010 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

linia